چکیده :

جامع‌الحکایات اثر نصرالله بن شهرالله ترمذی از جمله نفایس نسخه‌های خطی منحصربه‌فرد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی است که با گزینش و تصحیح علیرضا ذکاوتی قراگزلو منتشر شده است.

کلید واژگان :

جامع‌الحکایات ، نصرالله بن شهرالله ترمذیارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک