نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مروري بر تامالت مردم شناختی الکسی دي توکویل براي تحقق وضعيت دمواکرتيک یک جامعه 1401/09/02 19:45:55

نویسندگان : مرضیه بقیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی،

واکاوی نقش مدیریت دانش بر چابک سازی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهین دژ 1401/07/29 20:12:36

نویسندگان : رسول رنجبریان مهدی حسن بیگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

بررسی شاخ صهای الکترونورومیوگرافی حرکتی در بیماران مبتلا به دیابت کوتا همدت و بلندمدت 1401/06/30 13:40:14

نویسندگان : مصطفی سراب زاده معصومه هلالی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : علوم اعصاب شفای خاتم

ردیابی سازمانیافتگی جرم در فقه با مطالعه موردی در توطئه مسجد ضِرار 1401/06/26 18:45:33

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

ماهیت شناسی سازمان یافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه 1401/06/23 09:36:58

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)

روش های تدریس دوره ابتدایی 1401/05/09 16:09:02

نویسندگان : اصغرسیفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی یافته های نوین درحوزه یاددهی ویادگیری97

روش های تدریس دوره ابتدایی 1401/05/01 23:43:16

نویسندگان : اصغرسیفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی یافته های نوین درحوزه یاددهی ویادگیری97

فراتحلیل در تحقیقات حسابداری 1401/04/14 09:06:57

نویسندگان : مهدي مران جوري جهانگير رضواني
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشريه علمي حسابداري و منافع اجتماعي

نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری تعهد سازمانی 1401/01/18 16:45:40

نویسندگان : سید صمد حسینی مهداد معصومی یونس نیکخواه سید حسن علوی راد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کسب‌وکار

تأثير بازاريابی داخلی و گردش شغلی بر بهره‌وری منابع انسانی با نقش ميانجی تعهد سازماني 1401/01/18 14:17:15

نویسندگان : یونس نیکخواه مهداد معصومی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مطالعات كاربردی در علوم مديريت و توسعه

حفظ و جذب دانشجو در دانشگاه‌های پیام‌نور با نقش ارکان بازاریابی رابطه‌مند، کیفیت خدمات و رضایت دانشجویان 1401/01/18 14:12:25

نویسندگان : بابک شجریان یونس نیکخواه سید یوسف حاج‌اصغری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تأثیر مدیریت استعداد استراتژیکبر عملکرد سازمانی 1400/12/09 18:47:55

نویسندگان : شیما حقی الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد ، مدیریتو حسابداري

بررسی میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی 1400/12/04 10:56:22

نویسندگان : رضا صفری شالی پویا طوافی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

تحلیلی بر دگردیسی فضایی مناطق کلان‌شهری در عصر جهانی شدن 1400/11/18 23:06:59

نویسندگان : جمیله توکلی نیا ابوالفضل مشکینی اصغر تیموری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی رقابت‌پذیری و آینده تحولات شهری

تحلیل الزامات تحقق راهبردهای توسعه روستایی ایران با تأکید بر راهبرد صنعتی شدن کشاورزی 1400/11/16 09:14:07

نویسندگان : علی اکبر تقیلو احمد آفتاب علی مجنونی توتاخانه
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

تحلیل ساختار فضایی سکونتگاههای روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل 1400/11/16 09:05:54

نویسندگان : علیرضا سلیمانی احمد آفتاب علی مجنونی توتاخانه
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

حدیث هول قیامت 1400/11/14 20:03:24

نویسندگان : سعید پورعظیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : آینۀ پژوهش

تصویر بهینه از مکان (برند مقصد) کلید بازاریابی موثر در صنعت گردشگری 1400/11/12 14:42:26

نویسندگان : سمیه افشارفرامرزی حسین مقصودی امین پیرمحمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی