نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارزیابی الگوریتم‌های ماشین یادگیرنده (RF و SVM) در تولید نقشه حساسیت سیلاب حوزه آبخیز مارون 1403/03/26 13:36:28

نویسندگان : محمد امین کیانی اصل بهزاد متشفع سید حسین روشان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

شناسایی مناطق سیل‌خیز شهر شیراز با استفاده از TOPSIS-GIS 1403/03/26 13:09:05

نویسندگان : هادی عبدالعظیمی سیدحسین روشان سید امیر شمس‌نیا حمیدرضا شاهینی‌فر
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هیدروژئومورفولوژی

Investigating the Improvement of Medical Students' Autonomy in Learning English Conversation under Flipped Learning 1403/03/20 08:49:02

نویسندگان : Shila Soleymani Khadijeh Aliabadi Ismaiil Zaraii Zavaraki Ali Delavar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)

The Effect of Flipped Learning Pattern (FLP) in Terms of Problem-Based Teaching Approach (PBTA) on Applicants’ Self-Directed Learning (SDL) Towards the English Courses 1403/03/20 08:29:02

نویسندگان : Shila Soleymani Khadijeh Aliabadi Ismaiil Zaraii Zavaraki Ali Delavar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies (JFLTTS)

واکاوی تاثیر مدیریت ریسک بر مدیریت مالی شرکت ها در ایران 1403/03/19 00:56:27

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

مطالعه مزایای بهره گیری از مدیریت ریسک مبتنی بر بهره وری حقوق صاحبان سهام 1403/03/19 00:53:56

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوقی قانون یار

مطالعه تاثیر پذیری صندوق ‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر نوسانات و عملکرد 1403/03/19 00:51:30

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی حقوقی قانون یار

مطالعه بهره گیری مدیران از پارامتر های موثر نوین در مدیریت دولتی 1403/03/19 00:44:54

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور

مطالعه اثربخشی مدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی و غیر دولتی 1403/03/19 00:43:07

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور