نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

کاربرد ابزارهاي ثبت فعاليت الکتريکي مغز در مديريت بازاريابي ورزشي 1401/04/02 13:47:10

نویسندگان : زهرا عسگری گندمانی محمد عسگری گندمانی علیرضا الهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : هفتمين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي

اثر همه گيري کوويد 19بر صنعت ورزشهاي الکترونيک 1401/04/02 13:41:47

نویسندگان : زهرا عسگری گندمانی محمد عسگری گندمانی علیرضا الهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : هفتمين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي

مدل‌سازی مفهومی جنبه‌های قانونی اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور 1401/03/30 23:00:48

نویسندگان : امیرحسین باوفا زینب باوفا
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش مدیریت سبز در هزاره سوم «تجارب، چالش‌ها و راهکارها»

مروری بر بازاریابی عصبی و کاربرد آن در ورزش (بررسی مطالعات تجربی) 1401/03/29 15:33:37

نویسندگان : زهرا عسگری گندمانی علیرضا الهی حسین اکبری یزدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن)

کاربرد ابزارهای بازاریابی عصبی در ورزش 1401/03/29 15:27:03

نویسندگان : زهرا عسگری گندمانی علیرضا الهی حسین اکبری یزدی نوشین بنار
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن)

بررسی وظایف قضات در نظام دادرسی کیفری ایران 1401/03/29 14:12:55

نویسندگان : محمدامین نوری نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404

حفظ محیط زیست با تاکید بر ریزگردها در حقوق کیفری ایران و تعهدات دولت در قبال آن 1401/03/29 14:10:44

نویسندگان : محمدامین نوری نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404

معرفی روش ایمن جلوگيري كننده متحرك سقوط براي طناب (ASAP) برای کار در ارتفاع توسط تیم امداد و نجات (Rescue Team) 1401/03/29 02:00:47

نویسندگان : محمد ولایت زاده مهدی قربانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی مخاطرات،مدیریت ریسک و سلامت با تمرکز بر روی صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

مدلسازی ارزیابی ریسک ایستگاه توپکرانی (Pigging) خطوط انتقال گاز به روش (SIL) Safety Integrity Level 1401/03/29 01:49:58

نویسندگان : محمد ولایت زاده سینا دوازده امامی حمیدرضا احمدی وفا امیدوار
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی مخاطرات،مدیریت ریسک و سلامت با تمرکز بر روی صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

حسابرسی عملکرد عاملی برای تحقق عدالت اجتماعی 1401/03/28 22:51:51

نویسندگان : امیرحسین باوفا مهدی مرادی اسداله کردنائیج حسین خنیفر فاطمه صراف
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : در پنجمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر عدالت

مدل‌سازی مفهومی استقلال دیوان محاسبات کشور برای اجرای حسابرسی عملکرد 1401/03/28 22:48:02

نویسندگان : امیرحسین باوفا محمدعلی باوفا حسین خنیفر
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش مدیریت سبز در هزاره سوم «تجارب، چالش‌ها و راهکارها»

تاثیر سیستم های کاری در شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران با رویکردیکسان سازی سازمانی، 1401/03/26 18:30:55

نویسندگان : بهزاد اسپیدکار 1
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ارائه و چاپ شده در مجله نخبگان علوم و مهندسی ،در جلد پنجم، شماره دوم ،خرداد ماه سال 1399

مروری بر مدیریت نگهداری و حفاظت اکوسیستم های دریایی و ساحلی با تاکید بر خلیج فارس 1401/03/26 16:06:41

نویسندگان : سارا منصوری مقدم محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی

بررسی تاثیر گزارش مشروط حسابرس بر نوسانات بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 1401/03/26 16:03:32

نویسندگان : دکتر حمیدرضا خدادادی دکتر رضا سهائی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربری در علوم مهندسی و علوم انسانی باکو

نقش نهادهای متولی در توسعه گردشگری در دسترس با تکیه بر استان اردبیل 1401/03/26 13:58:51

نویسندگان : پوریا استکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار با تاکید بر استان اردبیل

مروری بر اثرات آلودگی فلزات سنگین کادمیوم، سرب و نیکل خاک با تاکید بر غلات 1401/03/26 11:32:13

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

ارزیابی و تاثیرات برخی فلزات سنگین بر جوامع گیاهی و جانوری در خاک های سطحی مناطق شهری (مطالعه مروری) 1401/03/26 11:30:23

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

نقش گردشگری در اشتغال با تاکید بر صنایع دستی اصفهان در دهه اخیر 1401/03/26 10:24:03

نویسندگان : پوریا استکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ایران