نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی تاثیر فناوری بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان 1402/03/17 15:07:55

نویسندگان : مهدی صابری فر فرشید رستم زاده مبین جوهری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : همایش ملی پژوهش های نوین در در حوزه علوم تربیتی در روانشناسی ایران

بررسی آثار استرس در محیط تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن 1402/03/17 14:36:33

نویسندگان : محمد پورحسنی فرشید رستم زاده سینا امین بیگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دوازدهمین کنفرانسبین المللی پژوهشهایمدیریتو علوم انسانی در ایران

شناسایي و رتبهبندي عوامل موفقیت انتقال فناوري در صنعت بانکداري کشور 1402/03/13 14:21:31

نویسندگان : مریم ابراهیمی سید کامران یگانگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسلامي

احترام به حقوق معنوی زندانیان راهکاری برای کاهش آسیب‌ها و رفتارهای پرخطر در زندان 1402/03/13 01:45:32

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار سعید صادقی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصل نامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق

مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در طراحی شهری 1402/03/13 00:31:09

نویسندگان : سید کامران یگانگی امیر یوسف نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

مروري بر مفهوم مديريت دولتي نوين 1402/03/12 01:38:15

نویسندگان : سید کامران یگانگی سعید کریمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش هاي جديد در مديريت و حسابداري

چالش های اعطای مرخصی و تاثیر آن بر تامین سلامت روانی زندانیان 1402/03/07 00:50:16

نویسندگان : جمال بیگی سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن

کاهش آسیب ها و رفتارهای پر خطر در زندان (ارتقاء حق سلامت معنوی زندانیان) 1402/03/07 00:40:34

نویسندگان : جمال بیگی سید مرتضی موسوی تبار سعید صادقی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن

مطالعه سازمان یافتگی جرم در پرتو اعانه بر اثم 1402/03/04 12:07:06

نویسندگان : دکتر حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فقه امامیه

انواع پوشش در معماری اسلامی ایران و سبکهای معماری ایرانی در دوره اسلامی 1402/03/03 09:45:37

نویسندگان : اکبر شیدائی حبشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

EFFECT OF 6 WEEKS OF ROPE TRAINING ON THE GROSS SKILLS AMONG CHILDREN AGED 10–12 YEARS-FOCUSED BOY STUDENTS 1402/03/02 21:52:37

نویسندگان : Mohammadbagher Forghani Ozrudi MOJTABA BRARARZADE GRIVEDEHI MINA KHANJANI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Innovare Journal of Social Sciences

نقد و بررسی فیلم طلاخون 1402/03/02 01:15:17

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : ماهنامه پیام سهند

مؤلفه های ذهنی مؤثر در بروز کنش اجتماعی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی 1402/03/01 19:14:01

نویسندگان : نسیم کاهیرده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : 119-150 ، ص1397، بهار و تابستان 8 دوفصلنامه اندیشة علامه طباطبائی (ره)؛ سال پنجم، شمارۀ

بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین 1402/03/01 19:02:24

نویسندگان : نسیم کاهیرده عفت دماوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش نامه معارف حسینی، سال ششم شماره 24 (زمستان 1400)

بررسی موقعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان شهرستان نمین 1402/02/31 23:49:33

نویسندگان : هنرمند جوانبخت عبرت جوان بخت عزت جوان بخت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان

روند منفی ومثبت آموزشی مجازی در دوره کرونا در دانش آموزان دوره دوم دبیرستان 1402/02/31 23:18:15

نویسندگان : هنرمند جوانبخت کیمیا جوان بخت میترا مینایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه فرهنگیان ، ایران

رویکرده هنر، اخلاق در فرهنگ فولکوریک ( محاوره ای ) 1402/02/26 13:17:30

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی