چکیده :

چكيده:جرم پولشويي از جرايمي است كه در حقوق داخلي ما، به تازگي،جرم قلمداد شده است.پولشويي،به زبان ساده،يعني ظاهري مشروع و قانوني دادن به عوايد غيرمشروعي مثل كلاهبرداري،سرقت،فروشمواد مخدر.اين پديده ويژگيهاي خاص و عوارض مخربي در سطح جامعه دارد.اين مقاله،ابتدا،به تعاريف جرم پولشويي، ويژگي و آثار آن و،در پايان،به بررسي قانون مبارزه با پولشويي در حقوق داخلي پرداخته است.

کلید واژگان :

پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی، جرم سازمان یافتارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک