چکیده :

ی از مسائل اساسی که به شدت مورد انتقاد بنده است، تقلیل دادن واجب بزرگی مثل امر به معروف و نهی از منکر تنها به مساله حجاب است، بلکه کاربرد این واجب بزرگ از نگاه حضرت رسول اکرم(ص) و مولای متقیان علی(ع) و ائمه هدی(علیهم السلام) احیا و اصلاح مدیران جامعه است. با اندک تاملی در نهضت بزرگ اباعبداله الحسین(ع) که بارها و بارها بر هدف احیاء امر به معروف و نهی از منکر تاکید می شود، نشان زیادی از مساله حجاب وجود ندارد بلکه ایشان با احیاء امر به معروف و نهی از منکر قصد اصلاح حاکمان و بعد از آن مردم را دارند و یکی از بزرگترین این فرایض را در جهت اصلاح جامعه برپایی نماز می دانند که اگر نماز در جامعه درست برپا شود به بیان قرآن کریم از بین برنده فحشا و منکر است که خود به خود با برپایی نماز درست، امر به معروف و نهی از منکر نیز برپا می شود.

کلید واژگان :

امر به معروف، نهی از منکرارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک