لیست آخرین مقالات

ردیف عنوان مقاله نوع مقاله سال وضعیت
1 Investigating the Effects of Demographic Factors on Well-Being of Professional Accountants پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 2014 تائید شده
2 INVESTIGATING THE EFFECT OF SELECTED INDIVIDUAL CHARACTERISTICS ON WELLBEING OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> 2014 تائید شده
3 بررسی تأثیر شرکت های واگذار شده در بورس اوراق بهادار بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر بهبود مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری1 پذیرفته شده در مجلات علمی ترویجی 1393 تائید شده
4 بررسي تاثير اخلاق اسلامي بر تعهدسازماني، رضايت شغلي و عملكرد شغلي حسابداران مطالعه موردي: حسابداران استان يزد مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 1393 تائید شده
5 معضل اخلاق کسب و کار مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 1393 تائید شده
6 سیستم مدیریت عملکرد سازمانی: بررسی بخش های تولیدی مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 1393 تائید شده
7 مطالعه بر روی مسئولیت پذیری شرکتها و رقابت بین المللی شرکتها مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 1393 تائید شده
8 ايجاد رشته حسابداري مناسب براي دانشگاه مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 1393 تائید شده
9 حسابرسي مديريت پروژه هاي نرم افزاري مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 1393 تائید شده
10 تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 1393 تائید شده