چکیده :

پايان‌نامه (تز يا رساله) نوشته‌اي است که به‌وسيله داوطلب درجه دانشگاهي، به عنوان يکي از شرايط احراز آن، ارائه مي‌شود و نويسنده آن، دانشجويي است که زير نظر کلي يک هيئت علمي کار مي‌کند. موضوع انتخابي پايان‌نامه، معمولاً محدود و تخصصي است و تحقيق در مورد آن، زماني مشخص و مبتني بر روش علمي مي‌طلبد. اين ويژگي، پايان‌نامه را تبديل به منبع اطلاعاتي ارزشمندي براي علاقه‌مندان به آن حوزه موضوعي مي‌سازد. از طرفي پايان‌نامه‌ها معمولاً اساس تدوين مقاله‌ها يا کتاب‌هاي منتشر شده بعدي مي‌شوند و تا آن زمان، تنها مدرک دسترس‌پذير آن فعاليت علمي محسوب مي‌گردند. بر اين اساس، در اين مقاله به منظور کمک به محققان و علاقه‌مندان، فهرستي از پايان‌نامه‌هايي که با موضوع «خانواده و رسانه» در ايران دفاع شده است، همراه با اطلاعات کتاب‌شناختي و چکيده آنها ارائه شده است

کلید واژگان :

رسانه، خانواده، پایان‌نامه‌هاارزش ریالی : 90000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک