نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

جایگاه ونقش شوراهای اسلامی 1401/05/01 20:25:34

نویسندگان : اصغرسیفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : اولین همایش پروژه اسلام درزندگی شهری

بررسی کیفی منابع آب شرکت سایپا و برخی از توابع زیرمجموعه آن 1401/01/16 15:53:27

نویسندگان : اکبر مختاری آذر حسین یادگاری رحمان قمی عباس مرادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : اولین همایش حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تأثير استاندارد بر روي نحوه انتخاب و توزيع ميان‌وعده در شركت سايپا 1401/01/14 17:15:22

نویسندگان : اکبر مختاری آذر حسین یادگاری
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی

استفاده از تکنولوژی جدید برای کاهش آلودگی زیست محیطی 1401/01/14 17:05:24

نویسندگان : سمیرا سیف علیان اکبر مختاری آذر
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : اولین همایش حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

ازدواج و طلاق در گفتار پیامبر با تکیه بر نهج الفصاحه 1400/05/06 16:42:08

نویسندگان : مسعود باوان پوری سارا زینعلی بتول ریکاطرهانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : کنگره ملی پیامبر اعظم

رابطه طول وزن سیاه ماهی ريزفلس ) - Capoeta damascina ( در حوضه سیروان استان کردستان 1399/12/22 18:19:22

نویسندگان : مهرداد حسن خانی یزدان کیوانی نصرالله محبوبی صوفیانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی تنوع زیستی ماهیان رودخانه مریوان 1399/12/22 18:16:38

نویسندگان : مهرداد حسن خانی یزدان کیوانی نصرالله محبوبی صوفیانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی رابطه طول وزن ماهی نازک - (Chondrostoma regium) در رودخانه بی بی سیدان سمیرم اصفهان 1399/12/22 18:13:25

نویسندگان : فاطمه کیانی یزدان کیوانی فاطمه پیكان حیرتی امیدوار فرهادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

رابطه طول وزن - و فاکتور وضعيت در ماهی نازک (Chondrostoma regium) در چشمه ديمه چهارمحال و بختياري 1399/12/22 18:09:46

نویسندگان : فاطمه کیانی یزدان کیوانی امیدوار فرهادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی مقایسه ای صفات مریستیک دو گونه ماهی خیاطه، Alburnoides namaki و A. eichwaldii در ایران 1399/12/22 18:04:03

نویسندگان : صدیقه محمودی یزدان کیوانی سالار درافشان
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی هم آوری و تغییرات ماهیانه قطر تخمک در ماهی کوپر (Argyrops spinifer) 1399/12/22 17:53:05

نویسندگان : سمیرا حمزه یزدان کیوانی صرالله محبوبی صوفیانی جمشید خسروآئین
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسي رابطه طول وزن ماهي خیاطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه شاهرود 1399/12/22 17:40:26

نویسندگان : الهام حقیقی مسعود ستاری سالار درافشان یزدان کیوانی مجیدرضا خوش خلق
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

رابطه طول وزن ماهی کوپر ) - Argyrops spinifer ( در آب های ساحلی استان بوشهر 1399/12/22 17:34:00

نویسندگان : مهری قنبرزاده نصرالله محبوبی صوفیانی یزدان کیوانی سیدامین الله تقوی مطلق
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

بررسی تنوع زیستی ماهیان اکوسَیستم های آبی مناطق نیمه خشک(مطالعه موردی: رودٍخانه قشلاق) 1399/12/19 12:09:05

نویسندگان : مهرداد حسن خانی یزدان کیوانی نصرالله محبوبی صوفیانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : اوليه همايش ملي بيابان (علوم، فنون و توسعه پايدار)

بررسي رابطه طول - وزن ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه شلمانرود 1399/12/19 11:24:22

نویسندگان : الهام حقیقی مسعود ستاری سالار درافشان یزدان کیوانی مجیدرضا خوش‌خلق
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر

مقایسه روشهای سنتی مرفومتریک با روش تراس TPS 1399/12/19 11:16:07

نویسندگان : الهام حقیقی مسعود ستاری سالار درافشان یزدان کیوانی مجیدرضا خوش‌خلق
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر