نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

اثر مقادير سيليس و قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و اجزاي عملكرد و صفات زراعي برنج 1394/04/18 16:24:01

نویسندگان : سلمان دستان
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش علمی آشنایی با فرصتهای کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. کانون بسیج مهندسین کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. 1