چکیده :

قیام امام حسین (ع) برای خدا بود و در این راه تنها به او توکل داشت و در مسیر جهاد در راه پروردگارش، تحمل همه سختی‌ها برایش آسان بود. قیام امام حسین (ع) جامعیتی مانند جامعیت قرآن دارد. همان‌گونه که هر فردی با هر گرایش، تفکر و سن می‌تواند از قرآن درس‌ها بیاموزد،‌ قیام عاشورا نیز درس‌آموز است. در قیام عاشورا و امام حسین (ع) اسلام، مرجع امنیت است. در این پژوهش در پی سؤال‌های ذیل هستیم که چرا بسیج مردمی کوفه در حمایت از جنبش تداوم نیافت؟ چگونه ضعفِ حکومت به قوّت و قوّتِ جنبش به ضعف بدل شد؟ امام حسین (ع) با قیام خود چه پیام‌هایی به انسانها در اعصار مختلف ارائه می‌کنند؟ نقش امنیت در قیام عاشورایی چیست؟ کسی‌که با کتاب قرآن مأنوس شود، می‌تواند از آن استفاده کند. از آن‌جا که جامعه‌ای که این واقعه در آن رخ داده (جامعه سال 61 ه ق) اکنون وجود ندارد، ناچاریم با استفاده از مدارک تاریخیِ قابل اطمینان، به بازسازی شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه آن زمان بپردازیم و سپس با استفاده از دیدگاه شیعه درباره قیام کربلا که به شرایط آن دوران نزدیک هستند به تبیین علل افول وقوع عاشورا بپردازیم. از آن‌جا که جامعه‌ای را که موضوع مطالعه است با استفاده از منابع تاریخی بررسی می‌کنیم، روش کار روش تاریخی بوده و مطالعه ما در حوزه مطالعات جامعه تاریخی قرار می‌گیرد. نتیجه می‌گیریم حق‌جویی، آزادگی و عزت‌طلبی، پیام‌های مهم واقعه عاشورا برای تمام جهانیان است. ملاک و معیار امام حسین (ع) در قیام خود، برقراری حق و عدالت و شکست باطل و ظلم بود پیام قیام با شکوه سید‌الشهداء (ع) منحصر به آن زمان نیست، بلکه این پـیام پـیامی جاوید و ابـدی است و فراتـر از محدوده زمان و مکان است. عنصر امنیت هم در علت قیام و هم به‌عنوان هدف قیام مطرح بوده است. هر انسان شجاع و روشنی می‌بایست به‌عنوان حق شهروندی ضدسلطه نامشروع قیام کند و در تغییر ساخت و ساختار دولت بکوشند. چنان‌که همین مسئله مورد توجه آزادگان و روشن‌فکران جهان قرار گرفته است و امام حسین (ع) را هم به‌عنوان سرمشق و هم به‌عنوان شهروندی فداکار و وظیفه شناس ستوده‌اند.

کلید واژگان :

امنیت اجتماعی اسلام حق مداری اهداف قیامارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک