نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

پیام‌های قیام امام حسین (ع) به انسان‌ها در اعصار مختلف جهت تحقق امنیت اجتماعی 1400/10/15 01:26:21

نویسندگان : مهتاب عشقی عراقی مجید امینی فر
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی دانش انتظامی مرکزی

فعالیت‌های اقتصادی امام علی (ع) راهبرد کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه 1399/04/23 00:21:40

نویسندگان : مهتاب عشقی عراقی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه دانش انتظامی مرکزی