چکیده :

قرن بیست و یکم، شاهد جهش تازه¬ای در زمینه ارتباطات و تغییر در فرهنگ و سبک زندگی افراد جامعه است. جهش از سوی فرهنگ کتابت و رسانه‌های دیداری و شنیداری به سوی رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌ها که در واقع نماینده ارتباطات نوین هستند. چگونگی شکل گرفتن و سیر حیات هر جامعه، در گرو شناخت فرهنگ آن جامعه است. از این منظر، فرهنگ هر جامعه حاصل دستاوردهای مادی و معنوی انسان‌های جامعه در راستای تأمین نیازها و تداوم امنیت زندگی‌شان است. بنابراین استنباط می‌شود که فرهنگ غنی و مطلوب، فرهنگی است که باعث اعتلای فکر و اندیشه گردیده و به نوعی پاسخگوی همه نیازهای انسان در تمامی ابعاد و برای همه افراد آن جامعه صرف‌نظر از نژاد، سن، جنس، زبان، طبقه اجتماعی و اقتصادی و غیره باشد. با این استدلال مسئله اساسی این نیست که چگونه باید فرهنگ رسانه‌ای را حفظ کرد بلکه این خواهد بود که چه کار باید کرد تا فرهنگ کنونی را ارتقا داد و به فرهنگ بهتری تبدیل نمود. رسانه‌ها به عنوان مجموعه گسترده‌ای از پیام‌ها، تصاویری که مرتب بازتولید می‌شوند، یکی از ابزارهای مهم تأثیرگذار در زمینه اخلاقیات، عقاید و باورهای دینی، رفتار مخاطبان و فرهنگ محسوب می‌شوند. تغییر و تحولات در دنیای ارتباطات، رسانه‌ای شدن فرهنگ و تحولات ساختاری در بسیاری از ارزش‌ها را به دنبال خواهد داشت که طی آن ارزش‌های اجتماع گرایانه رو به افول می‌نهد و ارزش‌های فردگرایانه توسعه خواهد یافت و تفاوت‌های اساسی بین نسل‌ها را باعث خواهد شد. هدف این تحقیق، بررسی نقش و تأثیر رسانه‌های نوین و تحولات ارتباطی فناورانه ایجاد شده بر فرهنگ و سبک زندگی رسانه‌ای است. برای این منظور حرکت از شناسایی اجزاء اصلی فرهنگ به شیوه‌ای گام‌به‌گام آغاز می‌گردد تا مؤلفه‌های بنیادین آن در عصر رسانه و فضای مجازی شناسایی شود. در این سیر منطقی، به تدریج عوامل مؤثر و وابسته به تغییر در فرهنگ رسانه‌ای و همچنین شرایط آن مورد شناسایی قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از این بررسی دلالت بر آن دارد که ابعاد مختلف فرهنگ چه تأثیرپذیری از تحولات قرن 21 خواهند داشت، مشخصه‌های فرهنگی- ارتباطی در جامعه چه تغییراتی دارد. در نهایت اعتقاد بر این باور که فرهنگ رسانه‌ای در قرن 21، بدون تعامل و ایجاد مشارکت مخاطبان و پاسخ به نیازها و خواسته‌های آن‌ها محقق نخواهد شد.

کلید واژگان :

سبک زندگی، رسانه‌های فناورانه، سواد رسانه‌ای، محتوای الکترونیکی، فرهنگ رسانه‌ای نوین، شبکه‌سازی، جوامع ارتباطیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک