نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مدل‌سازی مفهومی جنبه‌های قانونی اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور 1401/03/30 23:00:48

نویسندگان : امیرحسین باوفا زینب باوفا
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش مدیریت سبز در هزاره سوم «تجارب، چالش‌ها و راهکارها»

بررسی وظایف قضات در نظام دادرسی کیفری ایران 1401/03/29 14:12:55

نویسندگان : محمدامین نوری نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404

حفظ محیط زیست با تاکید بر ریزگردها در حقوق کیفری ایران و تعهدات دولت در قبال آن 1401/03/29 14:10:44

نویسندگان : محمدامین نوری نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404

حسابرسی عملکرد عاملی برای تحقق عدالت اجتماعی 1401/03/28 22:51:51

نویسندگان : امیرحسین باوفا مهدی مرادی اسداله کردنائیج حسین خنیفر فاطمه صراف
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : در پنجمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر عدالت

مدل‌سازی مفهومی استقلال دیوان محاسبات کشور برای اجرای حسابرسی عملکرد 1401/03/28 22:48:02

نویسندگان : امیرحسین باوفا محمدعلی باوفا حسین خنیفر
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش مدیریت سبز در هزاره سوم «تجارب، چالش‌ها و راهکارها»

مروری بر مدیریت نگهداری و حفاظت اکوسیستم های دریایی و ساحلی با تاکید بر خلیج فارس 1401/03/26 16:06:41

نویسندگان : سارا منصوری مقدم محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی

بررسی تاثیر گزارش مشروط حسابرس بر نوسانات بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 1401/03/26 16:03:32

نویسندگان : دکتر حمیدرضا خدادادی دکتر رضا سهائی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربری در علوم مهندسی و علوم انسانی باکو

مروری بر اثرات آلودگی فلزات سنگین کادمیوم، سرب و نیکل خاک با تاکید بر غلات 1401/03/26 11:32:13

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

ارزیابی و تاثیرات برخی فلزات سنگین بر جوامع گیاهی و جانوری در خاک های سطحی مناطق شهری (مطالعه مروری) 1401/03/26 11:30:23

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

بررسی نقش سهامداران عمده بر رابطه افشاي پايداري و محتوي اطلاعاتي سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1401/03/15 10:29:47

نویسندگان : حمیدرضا خدادادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

ارزیابی اثر گروه ریزشمع بر کاهش تغییرمکان‌های دیواره گود با استفاده از تحلیل اجزاء محدود دوبعدی 1401/03/11 20:44:47

نویسندگان : عبداله تبرئی هادی قائنیان حمیدرضا شیروانی دانیال محمدزاده شادمهری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سیزدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، 20 و 21 اردیبهشت 1401 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

مروری بر منابع و منشا میکروپلاستیک ها در محیط زیست دریایی و تاثیرات بر آبزیان 1401/03/10 22:15:22

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله طب دریا

بازشناسی فضای سایبری و تدابیر پیشگیری از پیامدهای ناشی از آن در رابطه با آسیب های اجتماعی 1401/03/10 13:25:53

نویسندگان : امیر تقی زاده آذر نوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم کلاهبرداری اینترنتی و تدابیر پیشگیری از آن در حوزه سایبری 1401/03/10 13:22:20

نویسندگان : امیر تقی زاده مهدی بی پروا
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

بازشناسی فضای سایبری و تدابیر پیشگیرانه آن در سیاست جنایی ایران 1401/03/10 13:17:54

نویسندگان : امیر تقی زاده عطیه اشترایه
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرم سرقت اینترنتی و تدابیر پیشگیری از آن در حوزه سایبری 1401/03/10 13:12:56

نویسندگان : امیر تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری

بررسی الگوی وضعیت آب مجازی و ردپای آب (با تاکید بر کشور اسپانیا) 1401/03/07 14:34:42

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز

معرفی روش موانع نفوذپذیر واکنش دهنده در تصفیه و پاکسازی آب های زیرزمینی آلوده 1401/03/07 14:32:16

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز