نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

آنالیز فرآیند تثبیت و پایدارسازی کنده های حفاری در میادین نفتی جنوب غرب ایران 1395/10/18 13:16:19

نویسندگان : اشکان ورمه زیاری مهدی شریفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی