نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

جایگاه مدیریت ارشد در فرآیند ناب 1400/09/06 15:18:44

نویسندگان : سید کامران یگانگی ایرج موفق
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای