نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نقش و کار برد انتی اکسیدان های مختلف در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری لیپیدها 1402/07/26 11:18:34

نویسندگان : مهدی کرمانی عبدارضا اقاجانی محمد باقری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست