نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مصرف گرايي و راههاي حقوقي و اجتماعي مقابله با آن 1399/10/05 12:37:25

نویسندگان : عاطفه قاسمی فاطمه قاسمی قوشه گنبدی زهرا قاسمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران