نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری تعهد سازمانی 1401/01/18 16:45:40

نویسندگان : سید صمد حسینی مهداد معصومی یونس نیکخواه سید حسن علوی راد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کسب‌وکار