نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ابعاد هویت ایرانی در فرآیند جهانی شدن(مطالعه موردی بُعد اسلامیت) 1401/10/05 09:37:38

نویسندگان : غفار زارعی پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه سپهر سیاست

دموکراسی،آزادی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی (ره) 1398/10/13 21:48:00

نویسندگان : زهرا صداقتی نیا محمد قدرتی مقصود رنجبر
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی سپهر سیاست