لیست آخرین مقالات

ردیف عنوان مقاله نوع مقاله سال وضعیت
1 بررسی مقایسهاي رابطه ي خودکارآمدي و رضایت شغلی دبیران دورهي متوسطه به تفکیک جنسیت مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2016 تائید شده
2 Predicting the job Satisfaction of Teachers Based on Their Emotional Intelligence and Self-Efficacy پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی 2013 تائید شده
3 نقش منابع اقتدار مدیریت کلاس درس در پیش بینی سبکهای تدریس معلمان پذیرفته شده در مجلات علمی ترویجی 1400 تائید شده
4 بررسی نقش انگيزش شغلی در پيش بينی سبك هاي تدریس كلاس درس معلمان دوره ابتدایی پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 1400 تائید شده
5 بررسی تطبیقی مفهوم سلامت روانی از منظر دین اسلام و روانشناسی نوین پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 1400 تائید شده
6 مطالعه پدیدارشناسانه دلایل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی 1399 تائید شده
7 چگونه توانستیم به یک دانش آموز پایه اول ابتدایی که مبتلا به اختلال بیش فعالی(ADHD )بود, کمک حرفه ای کنیم؟ سایر 1399 تائید شده
8 فراتحليلِ رابطة بين هوش هيجانی و مؤلفههاي آن با خودکارآمدي پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی 1398 تائید شده
9 مقایسه رویکردهای مطالعه، هدف های پیشرفت و صفات شخصیت پذیرفته شدگان و پذیرفته نشدگان در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی 1397 تائید شده
10 بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی دبیران دوره متوسطه به تفکیک جنسیت مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 1397 تائید شده