نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی اثر تاريخ كاشت، ارقام و علفكش¬ها بر گونه¬های مختلف علف هرز و عملکرد¬ سویا (Glycine max L.) 1401/12/05 08:51:44

نویسندگان : رحمان خاکزاد رضا ولی اله پور عبدالقیوم قلی پوری نور محمد نظری
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)

الگوهای مبارزاتی امام کاظم (ع) 1401/10/05 10:36:15

نویسندگان : علی محمد حقیقی پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش سبک زندگی امام موسی کاظم(ع)

جستاری بر نقش قبض و تسلیم در انتقال مالکیت ناشی از عقد بیع 1401/06/24 11:44:12

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : ماهنامه کانون، سال پنجاه و پنجم شماره 147 (پیاپی 148، آذر و دی 1392)

مدیریت بازاریابی وفروش 1401/05/01 20:30:32

نویسندگان : اصغرسیفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : اولین همایش ملی مدیریت کسب وکار

الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ساخت و سازها و پروژه های عمرانی 1401/01/17 12:38:13

نویسندگان : اکبر مختاری آذر
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : پیام ایمنی

تأثیرات آلودگی هوا روی کارکنان شرکت سایپا 1401/01/11 12:53:41

نویسندگان : آفرین احمدی فرامرز معطر محمدرضا خانی اکبر مختاری آذر
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

بررسی و پایش مخاطرات بهداشتی در کارخانه خودروسازی سایپا 1401/01/11 12:42:55

نویسندگان : اکبر مختاری آذر سید رامین رسولی حسین یادگاری عباس مرادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

ابداع روش جدید به نام Exess جهت کاهش آلودگی زسیت محیطی 1401/01/11 12:40:07

نویسندگان : سمیرا سیف علیان اکبر مختاری آذر
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

مکان یابی و طراحی بوستان شهری بر اساس دموکراسی (نمونه موردی :شهر زنجان) 1400/10/09 10:17:35

نویسندگان : سید کامران یگانگی پریا حسنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

تجلّی حق به عنوان مهمترین شاخصهی عرفان اسلامی با تأکيد برآراء شبستری 1400/05/06 18:05:14

نویسندگان : طیبه فدوی سارا زینعلی مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : دومین همایش ملّی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

آسیب شناسی و نحوه اجرای ساختمان های LSF از منظر آکوستیک 1400/04/14 21:31:41

نویسندگان : شهراد پورمحمد احمد بنایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

بررسی تاثیرشناختی اقلیم بر نوع نگرش و فرهنگ حاکم بر طراحی خانه های سنتی 1400/04/14 21:26:21

نویسندگان : شهراد پورمحمد
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

بررسی تاثیرشناختی علل و عوامل متفاوت در شکلگیری وساماندهی کاروانسراهای ایران 1400/04/14 21:21:06

نویسندگان : شهراد پورمحمد
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا

بررسي علل و عوامل تاثیرگذار در کاهش و بهینه سازی زمان و هزينه در انجام پروژههای ساختماني با ساختار LSF 1400/04/14 20:25:59

نویسندگان : شهراد پورمحمد
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللي صنعت احداث و انرژی

بررسي اصول و قوانين حاكم بر شكلگيري شهر خلاق 1400/04/14 20:22:46

نویسندگان : شهراد پورمحمد
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

تاثيز شناختي اصول و مباني طراحي حاكم بر باز زنده سازی بافت تاريخي شهرها 1400/04/14 20:20:05

نویسندگان : شهراد پورمحمد
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری

بررسی عوامل تاثیرگذار شهر اسلامی بر شکلگیری و نحوه قرارگیری بازار سنتی 1400/04/14 20:04:23

نویسندگان : شهراد پورمحمد
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

مقایسه اضطراب صفتی و حالتی در بین دانش آموزان پسر شرکت کننده و غیر شرکت کننده در طرح سباح 1400/03/12 17:43:26

نویسندگان : معصومه نورالدینی(مسئول) صبا طاهری فام مجید کرامتی مقدم مهدیه کاظمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزشی قهرمانان