نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مروری بر نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت بحران 1402/11/07 11:33:51

نویسندگان : فهیمه سادات موسوی مصطفی یوسفی محمدرضا اردهالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راه کارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

Measuring the Impact of Teacher-Student Relationship Conflict on the Enjoyment of Lessons (Including a Case Study) 1402/11/07 10:32:10

نویسندگان : Parvaneh Hadizadeh Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2024 محل پذیرش : ITS

Measuring the Mental Image of the Country of Origin of the Brand Through the Middle Factor of Brand Value Differentiation and Loyalty 1402/11/06 18:45:02

نویسندگان : Mohadese Moradi Lalekaei Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2024 محل پذیرش : ITS

مروری برکاربرد هوش مصنوعی در حسابداری 1402/11/05 12:05:09

نویسندگان : سید کامران یگانگی معصومه ایمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هفدهمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

هوشمندسازی در عرصه کشاورزی 1402/11/03 08:42:40

نویسندگان : مریم حق شناس مهسا باغبان اورندی ابوذر رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سایت مرکز ملی فضای مجازی

پلتفرم های بلاکچین 1402/11/03 08:35:39

نویسندگان : مریم حق شناس مجتبی نصیری یار
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سایت مرکز ملی فضای مجازی

شهر هوشمند به مثابه پلتفرم 1402/11/03 08:32:52

نویسندگان : مریم حق شناس نازیلا تقوایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سایت مرکز ملی فضای مجازی

کاربرد پژوهش عملياتی در مدیریت سهام 1402/11/03 07:45:39

نویسندگان : سید کامران یگانگی پروانه محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک 1402/11/02 23:56:33

نویسندگان : سید کامران یگانگی نازیلا موسی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در حسابداری 1402/11/02 21:18:24

نویسندگان : سید کامران یگانگی محمد عباسی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

کاربرد پژوهش عملیاتی در راه آهن 1402/11/02 21:13:14

نویسندگان : سید کامران یگانگی علی شادمان نوید اسودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری

مروري بر ابعاد مهم نظريه هاي مديريت استراتژيك 1402/11/02 20:56:09

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردي علوم انساني و اسلامي

بررسی و ارزیابی تاثیر مجتمع‌های تجاری غول پیکر(مگامال‌ها) بر اقتصاد سیاسی شهر(مطالعه موردی: شهر تبریز) 1402/11/02 20:28:24

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

كاربرد پژوهش عملياتي در فناوري اطلاعات 1402/11/02 10:34:18

نویسندگان : سید کامران یگانگی سمیرا سپهریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشهاي كاربردي در فني و مهندسي

مروري بر كاربرد پژوهش عملياتي در توليد 1402/11/02 09:47:05

نویسندگان : سید کامران یگانگی امین احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشهاي كاربردي در فني و مهندسي

مروري بر مفهوم رهبري كاريزماتيك 1402/11/01 21:53:49

نویسندگان : سید کامران یگانگی علیرضا قهرمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش هاي جديد در مديريت و حسابداري

مطالعات زنان و خانواده 1402/11/01 21:51:32

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

راهبردهای مرمّت در بافت های تاریخی شهرها با تأکید بر رویکرد بهسازی (مطالعه موردی : محله مقصودیه تبریز) 1402/11/01 21:45:37

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی