نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی 1402/10/21 17:10:10

نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه آموزه های فقه و حقوق جزا

فرآیندها و چشم¬اندازهای مهم و کلیدی مدیریت بحران در بخش¬های عمومی 1402/10/19 22:43:30

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402

مروری بر اهمیت مدیریت بحران در شرکت های دولتی و مشارکت سازمان های خصوصی 1402/10/19 22:41:59

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402

معرفی برنامه¬های ایمنی و بهداشت در مدیریت ریسک صنایع 1402/10/19 22:27:15

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

اهمیت آموزش استفاده از وسایل حفاظت فردی و نظام آرستگی 5S در کاهش ریسک شغلی 1402/10/19 22:24:41

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری مهدی قربانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

ارزیابی ریسک شغلی پروژه ساختمانی و عمرانی پست برق¬ شهری 1402/10/19 22:18:54

نویسندگان : محمد ولایت زاده مهدیی قربانی امین رمیشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

مروری بر استراتژی اقیانوس سبز: دموکراتیکسازی دانش کسب و کار برای توسعه پایدار 1402/10/19 14:30:53

نویسندگان : سید کامران یگانگی رباب بازرگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پزوهی

اینترنت ماهواره ای 1402/10/18 10:37:16

نویسندگان : مجتبی نصیری یار مریم حق شناس نازیلا تقوایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سایت مرکز ملی فضای مجازی

سنجش میزان تاثیر تعارض رابطه ی معلم-دانش آموز بر لذت بردن از دروس (به انضمام مطالعه موردی) 1402/10/17 17:21:24

نویسندگان : پروانه هادی زاده اسداله بختیاری محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی

رابطه بین برنامه های پیشگیری رشد مدار فضاهای معمارانه و پویا برای کودکان پیش دبستانی (به انضمام مطالعه موردی) 1402/10/17 17:17:37

نویسندگان : الهام بابایی اسداله بختیاری محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی

Prevalence of Human T-Lymphotropic Virus Type 1 in Brain-Dead Organ Donors 1402/10/17 13:42:24

نویسندگان : Elahe Nasri Hamed Fakhim Abolfazl Jafari Sales Hossein Bannazadeh Baghi Afsane Vaezi Mitra Rezaei Payam Tabarsi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Archives of Clinical Infectious Diseases

Behzad Baradaran 1402/10/17 13:33:38

نویسندگان : Narges Eslami Parisa Shiri Aghbash Ali Shamekh Taher Entezari‑Maleki Javid Sadri Nahand Abolfazl Jafari Sales Hossein Bannazadeh Baghi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Current Microbiology

In Vitro Antibacterial Activity of Ethanolic Extract of Aloe Vera and Silver Nanoparticles on Standard Strains of Some Pathogenic Bacteria 1402/10/17 13:12:33

نویسندگان : Abolfazl Jafari Sales Parisa Meshinchi Ali Shabkhosh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Journal of Clinical and Basic Research