نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی اثربخشی تبلیغات شبکه های مجازی بدرفتار در کاربران (بررسی موردی:کاربران شهر رشت) 1402/11/15 23:24:33

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران

بررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر آگاهی و عمل خرید مشتریان فروشگاه های زنجیره ای جانبو در شهر رشت 1402/11/15 21:51:49

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و گارآفرینی ایران و تاجیکستان

بررسی موقعیت سواحل مکران در کریدورهای بین المللی برای جذب کالاهای ترانزیتی 1402/11/15 21:41:25

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

درباره امر به معروف و نهی از منکر 1402/11/14 22:38:15

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : پایگاه خبری و تحلیلی پیام سهند

جذب دانشآموزان به نماز و فرائض ديني 1402/11/14 20:01:19

نویسندگان : فرشید رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه تحقيقات راهبردي در تعليم و آموزش و پرورش

مروری بر نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت بحران 1402/11/13 21:02:35

نویسندگان : فهیمه سادات موسوی مصطفی یوسفی محمد رضا اردهالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نخستین کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه

بررسی رابطه میان مولفه های چابکی سازمانی و مولفه های نوآوری سازمانی 1402/11/13 20:40:10

نویسندگان : مصطفی یوسفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری

نقش راهبردي (مسجد سنگر است) در مقابله با جنگ نرم در افكار و انديشههاي امام (ره) و مقام معظم رهبري 1402/11/12 23:45:16

نویسندگان : فرشید رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه تحقيقات راهبردي در تعليم و آموزش و پرورش

بررسی تأثیر روش یاران در یادگیری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 1402/11/12 23:38:22

نویسندگان : فرشید رستم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی

بررسی پذیرش بیمه دیجیتال در صنعت بیمه زندگی (مطالعه موردی: بیمه ایران شهر رشت) 1402/11/12 00:16:07

نویسندگان : فاطمه صدقی ثابت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فضلنامه مطالعات رهبری فرهنگی سال چهارم شماره 1،بهار 1401، پیاپی 10

تبیین عوامل موثر بر ارتقاء برندسازی کارفرما در دانشگاه علوم انتظامی امین 1402/11/08 14:37:00

نویسندگان : شیروان کیوانی ماهرخ لطف الهی حقی مجتبی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه نظارت و بازرسی

Investigating the role of microRNAs, inflammation, and Helicobacter pylori in Epstein-Barr virus associated gastric cancer 1402/11/07 22:50:03

نویسندگان : Amin EBADI Reyhaneh RASIZADEH Parisa Shiri AGHBASH Nima HEMMAT Abolfazl JAFARI- SALES Hossein Bannazadeh BAGHI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Journal of Experimental and Clinical Medicine

Nutritional and therapeutic values of Musa paradisíaca-A review 1402/11/07 22:47:59

نویسندگان : AE Al-Snafi TA Talab Abolfazl Jafari Sales
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Nativa

Examining the frequency of blaCTX-M, blaTEM, and blaSHV genes in Escherichia coli isolates from patients in Tabriz hospitals, Iran 1402/11/07 22:37:08

نویسندگان : Abolfazl Jafari Sales Mahdiyeh EBRAHIMZADEH Faezeh MEHDIZADEH Ghazal POURBEIRAGH Mehrdad PASHAZADEH
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Journal of Experimental and Clinical Medicine

Water Substitution and Reuse 1402/11/07 22:23:58

نویسندگان : Ho Soonmin Muhammad Akram Abid Rashid Fahad Said khan Rida Zainab Umme Laila Hina Anwar Muhammad Yasir Ali Maghchiche Abdelhak Abolfazl Jafari-Sales El HadjiSeydou Mbaye
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies