نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی بازاریابی دیجیتال و استراتژی های بازاریابی دیجیتال در ایران 1401/05/30 13:03:57

نویسندگان : سیمین صفوی سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی ارتباط میان دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان اهواز) 1401/05/30 12:38:14

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان متینه مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تشخیص و صحت بلادرنگ فیشینگ وب سایت درگاه های پرداخت های اینترنتی 1401/05/29 21:35:13

نویسندگان : علی رضایی تیلکی دکتر حمیدرضا خدادادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

مقایسه میزان امید به زندگی و سلامت روان در میان دانش آموزان مدارس نمونه دولتی در دوران کرونا 1401/05/29 14:18:35

نویسندگان : الهام علی نیا دون محمدباقر فرقانی اوزرودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

نگاهی به اخلاق و سیاست در بخش اساطیری و حماسی شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه 1401/05/27 18:27:53

نویسندگان : سعدالله رحیمی محمد دیانتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. علمی تخصصی

بررسی آمیخته بازاریابی 0.4 بر قصد خرید و رضایت مصرف کنندگان اسنپ در ایران 1401/05/26 14:44:06

نویسندگان : سیمین صفوی علیرضا پیران سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه مدیریت کسب و کار های دانش بنیان

بررسی رابطه بین هوش رقابتی با توانمندسازی کارکنان و قدرت پاسخگویی سازمانی کارکنان پارک های علم و فناوری تهران 1401/05/26 14:42:17

نویسندگان : سیمین صفوی علیرضا پیران سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی تاثیر انگیزه متمایز بودن، تاثیرات اجتماعی و اعتماد بر تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک گردشگری تهران 1401/05/26 14:20:00

نویسندگان : سیمین صفوی علیرضا پیران سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی میزان تاثیر آمیخته بازاریابی پایدار و حمایت مصرف کننده برای توسعه کسب و کار پایدار 1401/05/26 14:12:42

نویسندگان : سیمین صفوی علیرضا پیران سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

لزوم توجه به تولید محتوی در مدیریت رسانه های اجتماعی 1401/05/26 14:06:41

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوماهنامه نگرش های نوین مدیرت بازرگانی

بررسی تاثیر فضای مجازی بر بازاریابی و تبلیغات (شرکت موتورسازی کویر) 1401/05/26 14:04:54

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوماهنامه نگرش های نوین مدیرت بازرگانی

اثرگذاری رسانه‌های اجتماعی بر توسعه گردشگری درمانی(مورد مطالعه: شهر اصفهان) 1401/05/26 14:03:14

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوماهنامه نگرش های نوین مدیرت بازرگانی

نقش رسانه ها بر بر سبک زندگی فردی و اجتماعی کودکان 1401/05/26 14:00:32

نویسندگان : سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دوماهنامه نگرش های نوین مدیرت بازرگانی

اسپین حالت جامد 1401/05/26 01:23:48

نویسندگان : علی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی دانشجویی کیوتک

بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی ایران(مطالعه موردی استان مازندران) 1401/05/25 19:11:41

نویسندگان : سیدرضا موسوی دکتر حمیدرضا خدادادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه کنکاش حسابداری و مدیریت

اثر میانجی کیفیت حسابرس مستقل بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی 1401/05/25 18:45:31

نویسندگان : دکتر حمیدرضا خدادادی محمد علی طهماسبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه کنکاش حسابداری و مدیریت

سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم قماربازی و شرط بندی های اینترنتی در حوزه پدافند سایبری 1401/05/23 09:45:12

نویسندگان : کیوان حیدرنزاد امیر تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه