نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تحلیل علل و وضعیت صدمات و مرگ و میرهای ناشی از حوادث برق گرفتگی 1401/07/01 14:17:15

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

Neurophysiological relationship of neuromuscular fatigue and stress disorder in PTSD patients 1401/06/30 13:53:22

نویسندگان : Mostafa Sarabzadeh Manijeh Soleimanifar Masoumeh Helalizadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Journal of Bodywork and Movement Therapies

تأثير 12 هفته تمرين تركيبي منتخب بر گرلين آسيل دار پلاسما و نيمرخ ليپيدي زنان داراي اضافه وزن 1401/06/30 13:45:24

نویسندگان : مصطفی سراب زاده معصومه هلالی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

بررسی شاخ صهای الکترونورومیوگرافی حرکتی در بیماران مبتلا به دیابت کوتا همدت و بلندمدت 1401/06/30 13:40:14

نویسندگان : مصطفی سراب زاده معصومه هلالی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : علوم اعصاب شفای خاتم

The effect of six weeks of Tai Chi Chuan training on the motor skills of children with Autism Spectrum Disorder 1401/06/30 13:10:04

نویسندگان : Mostafa Sarabzadeh Masoumeh Helalizadeh Bita Bordbar Azari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Journal of Bodywork and Movement Therapies

بررسی ماندگاری پسماندهای پلاستیکی در اکوسیستم های دریایی و اقیانوس ها 1401/06/29 19:20:38

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمید رضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

اثرات میکروپلاستیک ها و نانوپلاستیک ها بر بهداشت و سلامت انسان 1401/06/29 19:18:59

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

تحلیل وضعیت توزیع جهانی، ترکیب و فراوانی پسماندهای دریایی (با تاکید بر پلاستیک¬ها) 1401/06/29 19:16:38

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

On the Effectiveness of Scaffolding Strategies and Task orientation on Receptive and Productive Knowledge of Lexical Collocations 1401/06/29 12:08:07

نویسندگان : اعظم ناصرپور عباسعلی زارعی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Gist Education and Learning Research Journal

A Contrastive Corpus-Based Approach to the Expression of Adversarialness across English and Persian: A Case Study of Political Press Conferences 1401/06/29 11:55:22

نویسندگان : بهار پورشاهیان شوکت احمد تیلوانی اعظم ناصرپور
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Hindawi Education Research International

A MIXED-METHODS STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN IRANIAN UNIVERSITY STUDENTS’ SATISFACTION AND ANXIETY IN ONLINE CLASSESS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 1401/06/29 11:45:55

نویسندگان : زینب عزیزی افشین رضایی اعظم ناصرپور
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Turkish Online Journal of Distance Education

Exploring EFL Learners' Metaphorical Conceptions of Language Learning: A multimodal analysis 1401/06/29 11:13:20

نویسندگان : Li Xu اعظم ناصرپور افشین رضایی احسان نمازیان دوست زینب عزیزی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Journal of Psycholinguistic Research

Sociological investigation of the effective variables in youth career choice with career awareness approach 1401/06/26 21:37:35

نویسندگان : وحیدحجتی نیکو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : 20th International Anti-Marketing Seminar In date 2019

Sociological study of the influence of architecture on the creation of spiritual desires 1401/06/26 21:18:56

نویسندگان : وحیدحجتی نیکو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : International Interdisciplinary Conference "Russia and the East: the Interaction in Art"

Sociological study of social relationship in Migration cities and its social factors 1401/06/26 20:53:37

نویسندگان : وحیدحجتی نیکو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Conference on Asian Linguistic Anthropology

نگرشی به ادله لبی حجیت خبر واحد 1401/06/26 19:09:39

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی

ردیابی سازمانیافتگی جرم در فقه با مطالعه موردی در توطئه مسجد ضِرار 1401/06/26 18:45:33

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

واکاوی معارضه اصل استصحاب با اصول ثلاثه (برایت،احتیاط و تخییر)با تکیه بر نظر صاحب کفایه 1401/06/24 13:46:40

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی