نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

پولشویی و نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی 1401/06/24 11:59:36

نویسندگان : حمید سلیمانی فاطمه عزیز زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : فصلنامه پیک نور (علوم انسانی)، سال هشتم شماره 4 (زمستان 1389)

مقایسه حقوق فکری در فقه امامیه و حقوق داخلی 1401/06/24 11:55:34

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه اندیشمندان حقوق، پیاپی 10 (پاییز 1395)

حقوق فکری در آیینه فقه و حقوق 1401/06/24 11:52:40

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : تحقیقات جدید در علوم انسانی پاییز 1395، دوره سوم - شماره 11 (‎13 صفحه - از 47 تا 59 )

تغییر جنسیت و تشبه به جنس مخالف 1401/06/24 11:48:28

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اندیشمندان حقوق زمستان 1395 - شماره 11 (‎14 صفحه - از 31 تا 44 )

جستاری بر نقش قبض و تسلیم در انتقال مالکیت ناشی از عقد بیع 1401/06/24 11:44:12

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : ماهنامه کانون، سال پنجاه و پنجم شماره 147 (پیاپی 148، آذر و دی 1392)

واکاوی مصادیق اسقاط رد در خیار عیب 1401/06/24 11:20:47

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی عبدالکریم عبدالهی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه اندیشمندان حقوق، پیاپی 13 (تابستان 1396)

واکاوی اماریت ضبط صدا در اثبات قرارداد کار 1401/06/23 09:47:23

نویسندگان : زهرا رحیمی حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

پذیرش «اصل تفکیک قوا» و مکانیسم های حفظ آن(رویکرد فقهی و حقوقی) 1401/06/23 09:44:14

نویسندگان : فاطمه عزیز زاده حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

امکان سنجی اثبات رابطه ی کارگر با کارفرما با داده های الکترونیکی (رویکردی در حقوق داخلی و با نگاهی در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا) 1401/06/23 09:41:06

نویسندگان : عبدالستار حنائی ساغر جهاندیده حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه- دانشگاه پیام نور واحد شیراز

ماهیت شناسی سازمان یافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه 1401/06/23 09:36:58

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)

دلالت نهی بر فساد از دریچه قانون مدنی 1401/06/22 13:21:51

نویسندگان : حامد چترسیمین معصومه بیات حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

قواعد فقهی کارا در مسئولیت اتلاف عمر اشخاص 1401/06/22 08:52:15

نویسندگان : رحیمه عباسی بناری حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : تمدن حقوقی سال پنجم بهار 1400 شماره 10

تحلیل و ارزیابی ادله فقهی پیرامون حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1401/06/22 08:46:27

نویسندگان : محمد براری لاریمی حمید سلیمانی زنده یاد دکتر محمد محسنی دهکلانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله مطالعات فقه امامیه، پیاپی 16 (بهار و تابستان 1400)

واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل» 1401/06/22 08:41:12

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی مریم صفایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان 1395 شماره 34

ردّپای «جرم سازمان یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک» 1401/06/22 08:37:32

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان 1398 شماره 39

تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه 1401/06/22 08:33:35

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی محمدتقی فخلعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان 1396 شماره

درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد 1401/06/22 08:29:18

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان، پیاپی 12 (بهار و تابستان 1394)

بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی 1401/06/21 21:24:16

نویسندگان : حمید سلیمانی عبدالکریم عبدالهی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : مطالعات فقه و حقوق اسلامی- دانشگاه سمنان

بررسي اثر آميودارون و کتوکونازول بر انگل ليشمانيا اينفانتوم در شرايط برون تني 1401/06/19 00:35:54

نویسندگان : ممحمد حسین راضی جلالی. سمیه بهرامی حسین نجف زاده زینب اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی توسعه ساختار سازمانی (مورد مطالعه: بیمه سلامت استان گیلان) 1401/06/18 13:56:12

نویسندگان : بهروز اسکندرپور عبداله کارگر ناو سمیه صائب نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی