نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در شرکتهای بیمه (مطالعه موردی: نمایندگی های بیمه ایران استان اردبیل) 1401/06/18 12:47:55

نویسندگان : بهروز اسکندرپور احمد راشدی سمیه صائب نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع مدیریت و حسابداری

بررسی و مطالعه مواد مدرج تابعی و تئوری های مختلف صفحات تحت بارگذاری مکانیکی خارج 1401/06/18 12:26:41

نویسندگان : سید محمد رضا حسینی سمیه صائب نیا عادل سعیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماه نامه بین المللی نفت و گاز و انرژی

بررسی تاثیر برنامه والد- کودک فرانک (مامان غازه) بر رابطه مادر با کودک بستری شده در بخش اطفال مرکزآموزشی درمانی افضلی پور در بحران کرونا سال 1401 1401/06/17 21:17:49

نویسندگان : هدی میرزاده ندا سلمانی هدیه خان بابا احمد انجم شعاع
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش ملی آسیب شناسی و مداخلات روان شناختی-اجتماعی کرونا و پسا کرونا

راه کار افزایش توسعه مشارکت معلمان 1401/06/15 19:48:51

نویسندگان : اصغرسیفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی نوآوری وتحقیق درمدیریت روانشناسی وآموزش وپرورش

توسعه انسان محور 1401/06/14 15:54:45

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا - سال سوم، شماره 38 ، خرداد - تیر 1401

مدیریت عملکرد دارایی ها در صنعت برق 1401/06/12 13:52:35

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم معینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مطالعات مدیریت مالی و اقتصادی

نقد و بررسی انتقادی کتاب مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربردهای آن 1401/06/08 21:49:48

نویسندگان : رسول رنجبریان زینب دلربائی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی

آسیب های زندان برای زنان و راهکارهایی برای کاهش آن 1401/06/08 00:52:47

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار سید حسین موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در آسیب های اجتماعی و خانواده، سلامت و علوم رفتاری

تبیین الگوی مرجع مشتری در صنعت بیمه 1401/06/03 09:36:41

نویسندگان : محمد محمودی میمند میرزاحسن حسینی محمدمهدی پرهیزگار ایمان عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مدیریت بازرگانی

ارزیابی درک ریسک و وضعیت جو ایمنی کارکنان شرکت اندیشمندان جنوب در سال 1399 1401/05/31 21:37:51

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت

وضعیت آلودگی و ارزیابی خطر فلز سرب در ماهیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ـ مطالعه مروری 1401/05/31 21:33:07

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله طب دریا

پاسداشت یاد سایه 1401/05/30 23:53:13

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه پیام سهند

غزل ابتهاج؛ ساده و بی‌تکلف 1401/05/30 23:50:31

نویسندگان : سید مرتضی موسوی تبار
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه پیام سهند

بررسی استراتژی های بازاریابی بین دو کسب وکار درشرایط بحران همه گیری بیماری COVID 19 1401/05/30 13:13:02

نویسندگان : سیمین صفوی سعید سازگار عاطفه شهوری سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی و تحلیل فرآیندهای چرخه موتور 1401/05/30 13:09:58

نویسندگان : سید محمدرضا حسینی علی آباد فرید حمزه ای سید فخرالدین طاهرزاده موسویان عادل سعیدی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه قطعه سازان صنعت