نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تحلیی بر ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خلاق در راستای دستیابی به شهر پایدار(مطالعه موردی: شهر رشت) 1400/10/13 23:55:56

نویسندگان : شهرام امیر انتخابی یاسر قلی پور سعید میثمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

تحلیل عوامل موثر بر پایداری شهری(مورد: شهر اردبیل) 1400/10/13 23:44:47

نویسندگان : لیلا صیاد بیدهندی یاسر قلی پور سلمان فیضی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

تبیین نقش سبک رهبری خدمتگزار بر فضیلت سازمانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان 1400/10/12 21:20:24

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصل نامه دانش انتظامی گلستان

تاثیر داستان‌های مثنوی معنوی بر رشد مهارت‌های تفکر انتقادی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تهران 1400/10/11 08:29:44

نویسندگان : زهرا قنبرپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نهمين کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی

کاربرد پژوهش عملیاتی برای معاملهگران بازار بورس 1400/10/10 23:35:50

نویسندگان : سید کامران یگانگی سید یعقوب خلیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

مروری بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها 1400/10/10 19:13:40

نویسندگان : سید کامران یگانگی احمد علی محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

مروری بر مفاهیم سیاستگذاری بازرگانی 1400/10/10 19:07:36

نویسندگان : سید کامران یگانگی ستار صحبتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

روشهای نوین بازاریابی گردشگری در زنجان 1400/10/10 19:03:11

نویسندگان : سید کامران یگانگی نازیلا رفیعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

شناسایی چالشهای توسعه فرودگاه بین المللی زنجان 1400/10/10 19:00:21

نویسندگان : سید کامران یگانگی محسن خان محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

مروری بر مفهوم استراتژی سبز 1400/10/10 18:54:10

نویسندگان : سید کامران یگانگی صمد سلطانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

شناسایی چالش های پیش روی توسعه ی شهر زنجان 1400/10/10 18:50:16

نویسندگان : سید کامران یگانگی سمیرااحمدلو
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

خلق ثروت از دوربین های کنترل ترافیک شهری 1400/10/10 18:46:33

نویسندگان : سید کامران یگانگی فاطمه نصیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

خلق ثروت از دوربین های کنترل ترافیک شهری 1400/10/10 18:45:46

نویسندگان : سید کامران یگانگی فاطمه نصیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

رادیو وتوسعه خوشه های کسب وکار 1400/10/10 18:34:27

نویسندگان : سید کامران یگانگی شهرام ملازاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : ماهنامه تخصصی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران

بررسی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل 1400/10/10 13:55:14

نویسندگان : سید کامران یگانگی الهام بیات
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : سومین همایش ملی عمران شهری

مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل 1400/10/10 13:38:28

نویسندگان : سید کامران یگانگی الهام بیات
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : سومین همایش ملی عمران شهری

On the Investigation of the Impact of Cultural Diversity on the Complexity of Exports in MENA Countries 1400/10/09 15:40:42

نویسندگان : هومن شبابی احمد جعفری صمیمی فاطمه رضایی دونچالی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Journal of Economic Cooperation and Development

کشاورزی شهری راهکار تامین توسعه پایدار و سلامت شهرها در آینده 1400/10/09 12:21:38

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی محمد حسین قرینه
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی منظر- انجمن علمی دانشجویی مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد

توسعه پایدار خوشه های صنعتی شبکه های دانش و فناوری 1400/10/09 08:11:53

نویسندگان : امیر عزیزی سید کامران یگانگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی