نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نقش ابعاد مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1400/10/09 07:59:36

نویسندگان : سید کامران یگانگی لیلا محمدی عباس قنبری
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

خوشه های گردشگری-تهدیدات و استراتژی های کلی 1400/10/09 07:52:12

نویسندگان : امیر عزیزی سید کامران یگانگی محمد مهدی درویشانپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری واقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی 1400/10/08 19:56:37

نویسندگان : کریم اسگندری نگین میراب خانباغی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش

طراحی مدل ارزیابی تحقیقات بازاریابی صنعتی (B2B) با تأکید بر الگوی رفتار خرید سازمانی 1400/10/08 19:53:34

نویسندگان : کریم اسگندری لیلا بیگلو
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله مدیریت بازاریابی

طراحی مدل ارتقاء ظرفیت کسب و کارهای خوشه ای برای حضور در بازارهای بین¬المللی 1400/10/08 19:34:26

نویسندگان : توحید اسکندرزاده فرد نادر بهلولی کریم اسکندری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی

چگونه توانستیم به یک دانش آموز پایه اول ابتدایی که مبتلا به اختلال بیش فعالی(ADHD )بود, کمک حرفه ای کنیم؟ 1400/10/03 22:14:43

نویسندگان : مسلم امیری ماکوان بهرام زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : تهران-مجله رشد آموزش ابتدایی

نقش انگیزش شغلی در پیش بینی سبکهای مدیریت کلاس درس معلمان 1400/10/03 22:01:15

نویسندگان : امید ویسی مسلم امیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : تهران-پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه

بررسی مقایسهاي رابطه ي خودکارآمدي و رضایت شغلی دبیران دورهي متوسطه به تفکیک جنسیت 1400/10/03 21:53:31

نویسندگان : مسلم امیری فریده حمیدی شهین فتحی رحمان عباسی
زبان : فارسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : The Global Conference on New Horizons in Humanities, Future Studies and Empowerment

بررسی عملکرد ارزشیابی توصیفی معلمان ابتدایی بر اساس دیدگاه مدیران و کارپوشههاي دانشآموزان به تفکیک جنسیت 1400/10/03 21:49:03

نویسندگان : مسلم امیری رحمان عباسی شهین فتحی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

بررسی عملکرد ارزشیابی توصیفی معلمان ابتدایی از دیدگاه مدیران مدارس 1400/10/03 21:46:49

نویسندگان : مسلم امیری رحمان عباسی شهین فتحی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

بررسی عملکرد ارزشيابی توصيفی معلمان ابتدايی براساس کارپوشه های دانش آموزان 1400/10/03 21:41:13

نویسندگان : مسلم امیری رحمان عباسی شهین فتحی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش ملی آموزش ابتدایی

بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی دبیران دوره متوسطه به تفکیک جنسیت 1400/10/03 21:36:10

نویسندگان : مریم محمدی محی الدین محمدخانی مسلم امیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه

بررسی تطبیقی مفهوم سلامت روانی از منظر دین اسلام و روانشناسی نوین 1400/10/03 21:29:12

نویسندگان : امید ویسی مسلم امیری مریم محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

بررسی نقش انگيزش شغلی در پيش بينی سبك هاي تدریس كلاس درس معلمان دوره ابتدایی 1400/10/03 21:27:04

نویسندگان : امید ویسی مسلم امیری مریم محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی

نقش منابع اقتدار مدیریت کلاس درس در پیش بینی سبکهای تدریس معلمان 1400/10/03 21:22:18

نویسندگان : امید ویسی مسلم امیری مریم محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان

نقش و جایگاه ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکري امام خامنه‌اي 1400/10/03 09:58:34

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : کنفراس ناجا و جامعه اسلامی در هرمزگان

نقش مدیریت شهری در توسعه اکوسیستم نوآوری 1400/10/03 01:22:50

نویسندگان : محمود نظرنیا روزبه حیدری نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی نواوری در مهندسی معماری و شهرسازی

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE MEDIATOR IN THE EFFECT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON EMPOWERMENT AND ORGANIZATIONAL ENTREPRENEURSHIP IN SPORT ORGANIZATIONS’ EMPLOYE 1400/10/02 23:37:34

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم محسن طیبی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Sport Scientific And Practical Aspects International Scientific Journal of Kinesiology