نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نقش اقتصادی تجار و تجار تخانه های زرتشتیان در دورة قاجار 1400/10/19 07:42:33

نویسندگان : مسعود دادبخش تهمینه رئیس‌السادات
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات ایران‌شناسی

تعیین اثر دوره های آموزش مجازی ) آموزش از راه دور ( بازی درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان کم شنوا 1400/10/18 15:47:01

نویسندگان : هدی میرزاده سحاب تربتی هدی هماوندی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران تير 1400- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی امنیت اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد 1400/10/18 01:42:02

نویسندگان : محمد نوراحمدی مجید کرامتی مقدم مهدی نوراحمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهش های نوین درمدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

بررسی ناسازگاری محیطی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش 1400/10/18 01:34:05

نویسندگان : محمد نوراحمدی مجید کرامتی مقدم مهدی نوراحمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران 1400/10/18 01:27:36

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

The Relationship between Family Cohesion and Quality of Life in Patients with beta-thalassemia Major: A Study in Southwestern Iran 1400/10/17 12:26:42

نویسندگان : Mobin Mottahedi Pouriya Darabiyan Hadis Nazari Alireza Rafi Shokofe Shirmardi Parisa Eskandari Zeinab Raiesifar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Research in Medical and Health Sciences

Investigating interest in research and its related factors in postgraduate students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 1400/10/17 12:21:56

نویسندگان : Marzie Avazpour Hadis Nazari Mobin Mottahedi Shahram Molavi Nejad Yaghoob Madmoli Alireza Rafi Pouriya Darabiyan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Research in Medical and Health Sciences

کاربرد تحقیق در عملیات در بهینه سازی سبد سرمایه گذاری 1400/10/15 23:22:39

نویسندگان : سید کامران یگانگی محمد اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

کاربرد پژوهش عملیاتی در مدیریت اوراق قرضه 1400/10/15 17:45:23

نویسندگان : سید کامران یگانگی مهدی قاسمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

اقتصاد مدیریتی 1400/10/15 15:05:59

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

الگوی مدیریتی و اقتصادی در کیفیت زندگی کاری 1400/10/15 15:02:38

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

اقتصاد دانش بنیان 1400/10/15 14:45:56

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

توسعه اقتصادی نیازمند فرهنگ سازی است 1400/10/15 14:43:48

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

سواد اقتصادی 1400/10/15 14:41:47

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

پژوهش عملیاتی در مدیریت ریسک 1400/10/15 10:30:39

نویسندگان : سید کامران یگانگی محمد دین محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

پیام‌های قیام امام حسین (ع) به انسان‌ها در اعصار مختلف جهت تحقق امنیت اجتماعی 1400/10/15 01:26:21

نویسندگان : مهتاب عشقی عراقی مجید امینی فر
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی دانش انتظامی مرکزی

ارائه مدل بهره وری اقتصادی براساس نوآوری با تأکید بر توسعه منابع انسانی 1400/10/14 17:20:27

نویسندگان : کریم اسگندری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش