نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی سنگنگارههاي مجموعه سیر، سیرخردو و شهرستان طرقبه شمال شرق ایران 1402/06/16 22:47:11

نویسندگان : مهدی دهمرده پهلوان حسن باصفا بهاره مقدم علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان

تعاملات فرهنگی منطقۀ شمالغرب ایران و قفقاز جنوبی در دورۀ مسوسنگ 1402/06/16 22:37:20

نویسندگان : علی کریمی کیا رضا رضالو ا کبر عابدی اردشیر جوانمردزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مطالعات باستان شناسی پارسه

STUDY AND ANALYSIS OF THE CHALCOLITHIC PERIOD OF MUGHAN PLAIN BASED ON ARCHAEOLOGICAL DATA YATAQ-TEPESI, NORTHWEST OF IRAN 1402/06/16 22:32:29

نویسندگان : Ali Karimikiya Rezalou R Abedi A Javanmardzadeh A Mohammadi M.R
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : VESTNIK ARHEOLOGII, ANTROPOLOGII I ETNOGRAFII

بررسی زیست محیط جنوب شرق ایران و مناطق همجوار در عصر مفرغ با تکیه بر داده های باستانشناختی 1402/06/16 22:19:32

نویسندگان :  مهدی دهمرده پهلوان علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهشنامه خراسان بزرگ

Analysis on Rock Art in Qarasu River Basin at Meshgin Shahr (Azerbaijan) 1402/06/16 21:56:04

نویسندگان : Mohammad Mirzaei Najmeh Nouri Ali Karimikiya Nasrin Alizadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : International Journal of Archaeology

Studying the Petroglyphs of Dash Ancient Complex; Meshgin Shahr, Northwest of Iran (Azerbaijan) 1402/06/16 21:51:41

نویسندگان : Mohammad Mirzaei Ali Karimi Kiya Nasrin Alizadeh Siyavash Abdollahi Vahid Ebrahimi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : International Journal of Archaeology

An Archaeological Study of Petroglyphs in Chapaqan, Meshgin Shahr, Azerbaijan 1402/06/16 21:43:28

نویسندگان : Mohammad Mirzaei Ali Karimikiya Nasrin Alizadeh Siyavash Abdollahi Vahid Ebrahimi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : International Journal of Archaeology

Explanation of Neolithic and Chalcolithic of Qaradagh region based on archaeological data from Ahar County 1402/06/16 21:37:14

نویسندگان : Ali Karimikiya Reza Rezalou Akbar Abedi Ardashir Javanmard Zadeh Zahra Abtahi Frooshani Leila Sarhady
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire

تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای تسهیم دانش کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی 1402/06/16 14:56:42

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصل نامه دانش انتظامی خراسان شمالی

بررسی رابطه باور های فراشناختی با پیشرف ت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان 1402/06/15 11:52:01

نویسندگان : رضا مرادی فرشید رستم زاده مبین محمودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

شناسایی خشنونت سایبری با رویکرد استخراج متن و تحلیل متن 1402/06/14 00:52:25

نویسندگان : امین پیروی سید کامران یگانگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان جنوبی

اثر آلودگی هوا و تابش خورشیدی بر سلامت انسان (پوکی استخوان) 1402/06/13 15:44:01

نویسندگان : حسن مومنی هدی ظرفچی شیرازی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه دانشجویی افق

بررسی و تحلیل جایگاه و نقش پلیس بین الملل کشورهای ساحلی در پیشگیری از جرایم سایبری بین المللی 1402/06/13 13:10:11

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه امنیت انتظامی دریایی

ارزیابی نقش سبک رهبری فرماندهان و مدیران بر تعلل‌ورزی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرهای ساحلی نور و محمودآباد 1402/06/13 13:07:00

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی دانش انتظامی مازندران

تدابیرراهبردی پلیس بین‌الملل ایران (اینترپل) در مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و بین‌المللی 1402/06/13 13:02:25

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی دانش انتظامی مازندران

سنجش ارتباط بین مهارت سیاسی و موفقیت درونزای کارراهه شغلی معلمین (به انضمام مطالعه موردی) 1402/06/11 22:03:04

نویسندگان : دنیا اوحدی دیگه سرایی بدری عباسی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت