نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

COLLAPSE ARCHAEOLOGY IN IRON AGE IN AZERBAIJAN 1402/06/19 09:58:27

نویسندگان : Safar Ashurov Mohammad Mirzaei reza ataei Ali Karimikiya Najmeh Nouri
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Azerbaycan Arkeologyasi ve Etnografyasi

مطالعه و بررسی تزئینات فلزی مورد استفاده زنان از عصر مفرغ تا شروع دوره اسلامی در غرب ایران 1402/06/19 09:46:29

نویسندگان : رضا رضالو علی کریمی کیا زهرا چراغی حسن درخشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

مطالعه و تحلیل تدفین عصر آهن محوطهی حَسنلو 1402/06/19 09:39:48

نویسندگان : پیمان شاددل حسین علیزاده علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : باستان شناخت

تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در مدارس راهنمایی شهرستان نکا در سال تحصیلی 98-97 1402/06/18 19:31:38

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : علوم تربیتی ، روانشناسی و مشاوره ایران

واکاوی مفهوم و ابعاد استرس شغلی معلمان دوره راهنمایی شهرستان نکا 1402/06/18 18:58:22

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : چهارمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی

تحلیل وضعیت مدیریت منابع انسانی در ایران 1402/06/17 19:03:56

نویسندگان : مریم رزمجو محمدرضا رزمجو
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری

مفهوم‌پردازی کوتوله‌پروری؛ با تأکید بر جنبه‌های تاریک جانشین‌پروری 1402/06/17 18:58:05

نویسندگان : مریم رزمجو جعفر بیک‌ زاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه بازاریابی خدمات عمومی

طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران 1402/06/17 18:45:13

نویسندگان : مریم رزمجو جعفر بیک‌ زاد فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی یحیی داداش کریمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی

تبیین الگوی راهبردی مدیریت کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران 1402/06/17 18:37:58

نویسندگان : مریم رزمجو جعفر بیک‌ زاد فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی یحیی داداش کریمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی

بازنگری در ماهیت کاربری و گاهنگاری نیایشگاههای دَستکند آذربایجانِ ایران 1402/06/16 23:59:49

نویسندگان : سعید ستارنژاد طیبه حسین پور درخشش علی کریمی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران

نگاهی به زیست محیط حوزه جغرافیایی آذربایجان و قفقاز جنوبی در عصر آهن 1402/06/16 23:56:32

نویسندگان : علی کریمی کیا رضا رضالو محمد میرزایی سعید ستارنژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران

کاوش کورگان فخرآباد مشکین شهر (شمال غرب ایران) 1402/06/16 23:52:08

نویسندگان : سیاوش عبداللهی سعید ستارنژاد علی کریمی کیا بهنام کریمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هیجدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران

ویژگی سفال های فرهنگ خوجالی - گَدَه بَی و حوزه انتشار آن 1402/06/16 23:44:36

نویسندگان : علی کریمی کیا روح الله محمدی محمد علیزاده سولا مهدی کاظم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان ایران و سرزمین های همجوار

Seals of the IVB layer of Hasanlu, inter-regional trade sign 1402/06/16 23:28:40

نویسندگان : Mehdi Dahmardeh Mohammad Mirzaei Ali Karimikiya
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : 4th International Congress of Society of South Asian Archaeology (4SOSAA)

تحلیل نقوش حیوانی سفال های فرهنگ خابور در محوطه های شمال غرب ایران و شمال عراق 1402/06/16 23:20:05

نویسندگان : علی کریمی کیا محمد میرزایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق

فرهنگ خوجالی – گَدَه بَی در قفقاز جنوبی و انتشار آن در شمال غرب ایران 1402/06/16 23:12:25

نویسندگان : علی کریمی کیا رضا رضالو
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات باستان شناسی

Cultural Interactions of Azarbaijan in Northwest Iran and the South Caucasus in Chalcolithic Period Based on Archaeological Data 1402/06/16 23:03:41

نویسندگان : Ali Karimikiya Reza Rezaloo Akbar Abedi Ardeshir Javanmardzadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : PERSICA ANTIQUA