نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی تاثیر تراکم بر علکرد و شاخص رشد لوبیا در سه رقم لوبیا 1402/06/31 16:26:02

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : مجله زیتون وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

تاثیر کودهای نیتروژنه بر رشد و عملکرد گیاه برنج 1402/06/31 15:51:56

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : ماهنامه مهندسی کشاورزی

کشاورزی پایدار و امنیت غذایی 1402/06/31 15:45:29

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی کشاورزی پایدار و توسعه غذایی

بیماریها مواد مترشحه غده تیرویید 1402/06/31 15:35:02

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله اخبار آزمایشگاهی

ایمونوپلات روشی برای جاسازی پروتیینها 1402/06/31 15:25:22

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله اخبار آزمایشگاهی

زردچوبه ادویه معجزه گر 1402/06/31 14:51:47

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی کشاورزی و غذا

قارچ گانودرما 1402/06/31 14:43:52

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی دامدار

قارچ مورل 1402/06/31 14:38:02

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله علمی تخصصی دامدار

انزم های کبدی 1402/06/31 14:07:30

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

اهمیت pcr در ازمایشگاههای تشخیصی و تحقیقاتی 1402/06/31 09:29:21

نویسندگان : علیرضا فرخ آیشن آقازادگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

مروری بر لپتین و رزیستین 1402/06/31 09:04:28

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

کم خونی همولیتیک 1402/06/31 09:00:39

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

مهندسی بافت روشی برای ترمیم بافتها 1402/06/31 08:48:05

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

معمای آلزایمر 1402/06/31 08:40:51

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

کلیاتی در مورد کلسترول 1402/06/31 08:34:50

نویسندگان : علیرضا فرخ
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : مجله تشخیص آزمایشگاهی

THE SYMBOLOGY OF SWASTIKA IN THE GONBAD-E-SORKH TOMB 1402/06/31 01:49:14

نویسندگان : Saeid Sattarnejad Samad Parvin Elham HENDIANI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Codrul Cosminului

DEPICTING ABRAHAM’S SACRIFICE. CASE STUDY: QISAS AL-ANBIYA’S BOOK [STORIES OF THE PROPHETS] AND CHRISTIAN IMAGES 1402/06/31 01:36:59

نویسندگان : Fateme BARMAKI HABIB SHAHBAZI SHIRAN Samad Parvin
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Brukenthal. Acta Musei

INVESTIGATING PANTHEISM IN IRAN’S ISLAMIC ART (CASE STUDY: ORNAMENTATION OF ASNAQ MOSQUE) 1402/06/31 01:27:20

نویسندگان : HABIB SHAHBAZI SHIRAN SHABBOO MOHAMMADI samad parvin
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : ART-SANAT

Manifestation of Islamic Decorative Arts in the Architecture of Gonbad-e-Kabood and Gonbad-e-Ghaffariyeh 1402/06/31 01:22:33

نویسندگان : Saeid Sattarnejad Samad Parvin
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : ANASTASIS

Stylistic Study of Gowijeh Qaleh’s Rock-Cut Tomb from Maragheh 1402/06/31 01:18:37

نویسندگان : Saeid Sattarnejad Samad Parvin Maryam Mastalizadeh
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : ANASTASIS