نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارایه مدل توسعه فرآیندهای مهندسی سیستم ها 1401/09/15 23:07:36

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم محبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

کاربرد مدل شاخص در ارزیابی مکان یابی ، مطالعه موردی پمپ بنزین 1401/09/15 23:03:21

نویسندگان : سید کامران یگانگی راضیه شمسی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

یک مدل ارزیابی چند عاملی برای مکان یابی ،مطالعه موردی جایگاه پمپ بنزین 1401/09/15 22:57:07

نویسندگان : سید کامران یگانگی محمد علی افتخاری زید آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

Evaluation of agricultural waste management mechanism in Iran 1401/09/14 20:50:02

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی زهرا دهقانی قهفرخی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Industrial and Domestic Waste Management

Investigating the Impact of Planting Delay on the Performance of Cluster Traits and the Prevalence of Wheat Yellow Rust in the Climatic Conditions of Northern Khuzestan Province (Iran) 1401/09/14 20:26:07

نویسندگان : محمدرضا زرگران خوزانی کاوه لیموچی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Asian Journal of Advances in Agricultural Research

بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد سازمانی با اثر میانجی شادی در کار معلمان تربیت بدنی 1401/09/12 21:28:01

نویسندگان : محمدباقر فرقانی اوزرودی جمیله رنجبر نعیمه خاکستریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : پژوهش‌های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت

اقتصاد مبتنی بر دانش 1401/09/10 00:42:22

نویسندگان : علی صابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا ، سال سوم ، شماره 40

مروری بر روش شناسی نقش مذهب در نظریه پردازی انقالب اسالمی ایران 1357 1401/09/08 22:28:52

نویسندگان : مرضیه بقیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی مطالعات تاریخ معاصر ایران

نیروی حرکتی بدون اصطحکاک 1401/09/04 19:25:27

نویسندگان : آیدین مرادخانی سجاد محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله تحقیقات و علوم پژوشی معاصر

هوشمند بودن سیستم عصبی در بدن 1401/09/04 18:48:31

نویسندگان : سجاد محمدی آیدین مرادخانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی Journal of Science and Engineering Elites جلد 1- شماره 1- سال 1395

مروري بر تامالت مردم شناختی الکسی دي توکویل براي تحقق وضعيت دمواکرتيک یک جامعه 1401/09/02 19:45:55

نویسندگان : مرضیه بقیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی،

A Study on Reasons for the Collapse of the Pahlavi's Army in the Face of the 1979 1401/09/02 19:28:17

نویسندگان : حسین یارخی شهره پیرانی مرضیه بقیری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Danish Journal of Sociology and Political Sciences, September, 2015,

نظریه انقباض جهان از منظر قرآن (با محوریت آیه 104 سوره انبیاء) 1401/08/25 16:26:50

نویسندگان : سید معصوم حسینی فاطمه مهدی زاده لهاش
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات قران وعلوم

Impact of Resistance Exercises with Salvia Officinalis Supplementation 1401/08/24 21:34:47

نویسندگان : Mohammadbagher Forghani Ozrudi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : International Journal of Clinical and Medical Case Reports

گونه‌شناسی فعالیت‌های بانوان طلبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع کرونا 1401/08/23 14:30:28

نویسندگان : فاطمه کریمی دردشتی مهدی مولایی آرانی سید محمد کاظمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دوفصلنامه علمی نامه فرهنگ و ارتباطات، دوره پنجم، شماره دوم

تاثیر باز بودن تجاری بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته 1401/08/18 03:15:21

نویسندگان : سمیرا متقی آناهیتا سیفی صلاح ابراهیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش های اقتصادی ایران

برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی 1401/08/18 03:12:00

نویسندگان : علی سایه میری مریم کریمی کندوله صلاح ابراهیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه فرهنگ ایلام

بررسی اثر فعالیت های تروریستی بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب غرب آسیا 1401/08/18 03:06:08

نویسندگان : سمیرا متقی آناهیتا سیفی اصغر ابوالحسنی صلاح ابراهیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل