نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بنیان های قدرت نظامیان در ترکیه 1401/10/05 09:19:04

نویسندگان : علی محمد حقیقی پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه

Comparing Sumerograms in Akkadian and Arameograms in Middle Persian 1401/10/05 02:31:36

نویسندگان : behzad moeini sam sara mohammadi avandi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Cognitive and Language Sciences

تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدك 1401/10/05 02:24:46

نویسندگان : پریسا گنجی یوسف جمالی بهزاد معینی سام نادره نفیسی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال دوازدهم.شماره چهل پنجم

جغرافیای سیاسی هخامنشی و ساتراپی مصر در زمان داریوش اول 1401/10/05 02:20:02

نویسندگان : محمد قاسمی فیضل اله بوشاسب بهزاد معینی سام شکوه السادات اعرابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ٔمجلة پژوهشهای جغرافیای سیاسی سا هفتم شماره اول بهار 1401

مروری بر پژوهش عملیاتی در مديريت ريسك 1401/10/04 20:10:53

نویسندگان : سید کامران یگانگی سید حمید منافی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

رابطه انقلاب اسلامی و محور مقاومت در هویت بخشی به حوثی های یمن 1401/10/04 08:38:04

نویسندگان : پیروز هاشم پور علی محمد حقیقی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام

اصول ایمنی نردبان ها و الزامات، استانداردها و روش صحیح کاربرد آن ها در صنعت 1401/09/30 19:28:28

نویسندگان : محمد ولایت زاده حمیدرضا احمدی حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : ششمین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت

ارزیابی مخاطرات آتش¬سوزی و حریق در آشپزخانه، سالن غذاخوری و کانکس¬های کارگاهی و پروژه 1401/09/30 19:21:02

نویسندگان : محمد ولایت زاده امین رمیشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

Relationship between Temperature, Humidity, Oxygen and Carbon Dioxide in the Air of Yadavaran Oil Field and Neighboring Cities (Ahvaz and Azadegan Plain) 1401/09/30 19:10:33

نویسندگان : محمد ولایت زاده سارا منصوری مقدم
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Environment Pollution and Climate Change

Finding DEA targets using multi-objective programming in DEA-R with stochastic data 1401/09/30 18:50:34

نویسندگان : راضیه شمسی صفدر قمصی شهواری سید کامران یگانگی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

اخلاق و خویشکاری خویشاوندی خویشاوندان( شاه، پهلوان) شاهنامه فردوسی 1401/09/30 15:29:36

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی. علمی تخصصی

کارکرد آموزش و جنسیت در خانواده 1401/09/30 13:31:15

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش های میان رشته ای زنان

تجارت آب مجازی در ایران و جهان 1401/09/30 10:17:34

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار

"استکبار شناسی در اندیشه امام علی(ع) بر اساس خطبه قاصعه" 1401/09/28 20:18:47

نویسندگان : سید معصوم حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مطالعات علوم اسلامی انسانی

نقش ریاضیات در ایجاد و پرورش روحیه خلاقیت و نوآوری 1401/09/28 11:25:05

نویسندگان : غلامرضا عباس زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : سمينار رياضی كاربردی – صنعتی

بررسی تطبیقی نهاد وکالت و قضاوت در حقوق داخلی و نقش این دو نهاد در دستیابی به عدالت اجتماعی 1401/09/27 20:10:04

نویسندگان : ابوالفضل خبیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی ،سیاست اسلامی و فقه اسلامی

The impact of innovation strategies on export performance, a case study: textile industry 1401/09/24 14:14:23

نویسندگان : افشین نجفی سید کامران یگانگی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)

تبیین درج شرط داوری درقراردادهای مشارکت در ساخت 1401/09/21 16:50:45

نویسندگان : ابوالفضل خبیری رزیتا شریفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی ،سیاست اسلامی و فقه اسلامی