نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی خصوصیات کیفی آب های سواحل جنوبی دریای خزر و منابع آلوده کننده آن در استان گیلان 1401/10/28 08:50:26

نویسندگان : بابک شعبان نژاد گیلاکجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی توسعه و پایداری منابع طبیعی(شماره 1، تابستان 1401)

رویکرد شبکه عصبی کانولوشن در طبقه بندی تصاویر ندول ریه 1401/10/27 00:52:13

نویسندگان : مسعود آزادبخت
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه‌های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

تحليل راهبردي كاهش پسماندهاي خطرناك خانگي 1401/10/26 20:57:20

نویسندگان : زهرا نگارش رضا گنجعلی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

گام دوم انقلاب و مولفه های دستیابی به سبک زندگی اخلاقی جامعه از منظر قرآن وحدیث 1401/10/26 08:50:00

نویسندگان : مهسا قرباني سيد معصوم حسيني
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین همایش ملی تحقیقات کاربردی در حوزه قران و حدیث

Identify the key Factors in the Implementation of Six Sigma Projects, Using Multi-Criteria (Including Case-Study) 1401/10/24 20:07:28

نویسندگان : Farzaneh Taghipoor Shayan Sharifzadeh Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : ITS MANAGEMENT

Comparison of Desire to Study in Students of Public and Independent Universities in Tehran 1401/10/24 20:04:38

نویسندگان : Farzaneh Rahimpour Soolmaz Panahi Davood Hematpour Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : ITS MANAGEMENT

The Effect of Communication on Learning Ability (Including a Case Study) 1401/10/24 19:55:40

نویسندگان : Siavash Safdarpour Pourya Pourkhosravani Vahid Rooholamini Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : ITS MANAGEMENT

Predicting Resilience Based on Social Anxiety Among Women Heads of Households and Violence Against Women 1401/10/24 19:49:29

نویسندگان : Farzaneh Rahimpour Soolmaz Panahi Tahereh Nazari Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : ITS MANAGEMENT

Health risk assessment of heavy metals in food products from Iran (Case Study: Shushtar City) 1401/10/23 22:51:28

نویسندگان : Khoshnaz Payandeh Mohammad Velayatzadeh Mohammad Hossein Amininasab
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2022 محل پذیرش : Journal of Food and Bioprocess Engineering

مروری برکاربرد AHP در مدیریت بحران 1401/10/23 12:53:45

نویسندگان : سید کامران یگانگی کبری طالبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله نخبگان علوم و مهندسی

مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه 1401/10/22 14:37:40

نویسندگان : سید کامران یگانگی امیر عباس میر احمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : مجله علمی وتخصصی مدیریت در هزاره سوم

نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب 1401/10/21 00:02:56

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا محمدعلی توانا سید یزدان هاشمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های علوم اجتماعی اسلامی

واکاوی نقش پیامبرˆ در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی 1401/10/20 23:59:41

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا ایوب دامیار سالار دامیرار
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های علوم اجتماعی اسلامی

برداشت از «نقش ملی» و تأثیر آن در تحول سیاست خارجی ایران 1401/10/20 23:45:45

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا حسین سیاپوشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : سیاست جهانی

Role of Architectural Structures in Tourism Development; Case Study: Palangan Village 1401/10/20 02:00:12

نویسندگان : نادر زندی سیران شریعتی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ماهنامه علوم و فناوری های مهندسی