نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارزیابی میزان ارتباط سرمایه روانشناختی جوانان با کاهش گرایش به جرم در شهرستان نکا 1402/08/25 12:57:43

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه علمی، امنیت و ارتباطات اجتماعی

ارزیابی نقش سبک رهبری مشارکتی بر خوش‌بینی سازمانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان 1402/08/25 12:54:10

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصل نامه دانش انتظامی گلستان

سیاست جنایی ایران در رابطه با فضای مجازی و تدابیر پیشگیری از جرم در حوزه پدافند سایبری 1402/08/24 11:01:37

نویسندگان : امیر تقی زاده سودا آقامحمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری

آسیب های اجتماعی درفضای مجازی وتدابیرپیشگیری از آن درسیاست جنایی ایران 1402/08/24 10:58:04

نویسندگان : امیر تقی زاده شهلا ستوده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری

كوچينگ تحصيلي و آموزشي 1402/08/24 00:57:03

نویسندگان : مليحه عصمتي فرشيد رستم زاده سميرا حاتمي مهديه كاروانپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : Journal of strategic research in education

Investigating the effect of smart schools on students’ learning and teaching 1402/08/22 19:21:25

نویسندگان : Elahe Azizzadeh Kalngestani Mohamad_taghipour@yahoo.com
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Forum for Education Studies

Measuring brand differentiation and loyalty on brand equity 1402/08/22 07:32:27

نویسندگان : Mohadese Moradi Lalekaei Elahe Azizzadeh Kalngestani Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Forum for Economic and Financial Studies

Exploring Learners' Behaviors in Interactive Educational Environments by Data Mining Algorithms 1402/08/20 11:08:33

نویسندگان : مریم حق شناس فاطمه ترابی علیرضا نامجو
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Quarterly of Iranian Distance Education Journal

Exploring Learners' Behaviors in Interactive Educational Environments by Data Mining Algorithms 1402/08/16 15:55:26

نویسندگان : مریم حق شناس Fatemeh Torabi Konjin Alireza Namjoo
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ)

A model for utilizing Social Softwares in learning management system of E-learning 1402/08/16 15:54:10

نویسندگان : مریم حق شناس
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Quarterly Journal of Iranian Distance Education (IDEJ)

تأثیر تحولات ارتباطی فناورانه بر فرهنگ و سبک زندگی رسانه ای 1402/08/16 11:56:12

نویسندگان : مریم حق شناس
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : همایش بین المللیِ فرهنگ و تربیت در “فضای مجازی و دانشگاه هوشمند”

The Relationship between Emotional Intelligence and Online Test Anxiety in Paramedical Students in Qom During the COVID-19 Epidemic in 2021 1402/08/13 11:35:26

نویسندگان : آرین غمخوار رودپشتی مائده تورده
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : (JHAD) Health and Development Journal

بررسی رابطه ی توسعه گردشگری، رشد اشتغال و کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی 1402/08/12 19:37:30

نویسندگان : طاهره فتح الله زاده رقیه شریفی چابکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

بررسی جغرافیای انتخابات در استان گیلان 1402/08/12 19:29:12

نویسندگان : زهرا پیشگاهی فرد رقیه شریفی چابکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی

شناسايي و بازنمايي حوزه هاي ايستا و پويا در جغرافياي انتخابات استان گيلان 1402/08/12 19:20:53

نویسندگان : زهرا پیشگاهی فرد رقیه شریفی چابکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : فصلنامه جغرافيايي سرزمين،

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات سلامت شهری 1402/08/11 23:26:28

نویسندگان : منوچهر فرج زاده جمشید مولودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : اولین همایش ملی سلامت شهری

Transborder Interactions and the Comprehensive Development of Border Cities 1402/08/11 23:00:18

نویسندگان : Azad Hidayat Hasan Jamshid Moloudi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Twezhar Journal