نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاثیر استفاده از هوش مصنوعی بر فرآیند گزینش و استخدام 1403/04/16 04:22:01

نویسندگان : نرگس حسینی پور فخریه حمیدیان پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار

تحلیل جامعه‌شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خودکشی در ایران (۱۳۸۶- ۱۳۹۶) 1403/04/14 18:31:40

نویسندگان : سیدمحمدرضا موسوی فرد فرشید بهادر
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : مطالعات راهبردی فرهنگ

اصلاح الگوی مصرف چربی ها از منظر طب ایرانی اسلامی و علوم جدید 1403/04/10 02:11:26

نویسندگان : مهدی کرمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : اولین کنفرانس علمی علوم و صنایع غذایی ابیران

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر نیت کارآفرینی تأکید بر مهارت کارآفرینی 1403/04/10 01:35:44

نویسندگان : سپیده مصدق هیر فاطمه حسین زاده جناقرد محمد علایی سعید نوعی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حهش علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری

ارزیابی انطباق‌پذیری حرفه‌ای کارکنان واحدهای صنایع نساجی اردبیل 1403/04/10 01:30:42

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد بهرام بهرادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حهش علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری

بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر انطباق‌پذیری مسیرشغلی در مرکز دفتر پیشخوان استان اردبیل 1403/04/10 01:19:42

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد سعید نوعی محمد علایی سپیده مصدق هیر
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حهش علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری

واکاوی انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان شرکت طنین پیک سبلان (بتا) 1403/04/10 01:14:54

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد محمد علایی سعید نوعی سپیده مصدق هیر
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حهش علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری

واکاوی انطباق پذیری کارکنان صنایع غالب در سطوح مختلف 1403/04/10 01:08:12

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد بهرام بهرادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حهش علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری

نقش تعدیلگر سیستم کنترل مدیریت در رابطه بین سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در توسعه شرکت های دانش بنیان اردبیل 1403/04/10 00:58:59

نویسندگان : فاطمه حسین زاده جناقرد محمد علایی بهرام بهرادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حهش علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری

بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر انطباق پذیری مسیرشغلی در مرکز دفتر پیشخوان استان اردبیل 1403/04/10 00:51:57

نویسندگان : سعید نوعی فاطمه حسین زاده جناقرد سپیده مصدق هیر محمد علایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی حهش علوم مدیریت اقتصاد و حسابداری

The Effect of Performing a Flipped Learning Pattern (FLP) on Desire for Learning, Self-control, and Self-management of Students 1403/04/09 13:59:36

نویسندگان : Shila Soleymani Khadijeh Aliabadi Ismaiil Zaraii Zavaraki
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : Educational Psychology

تفاوت های فرهنگی مدارس و مناسبات اجتماعی 1403/04/08 18:04:53

نویسندگان : محمدمهدی محمدپور دکترحمیدرضا خدادادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : ششمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره از نگاه معلم

مدیریت الزامات اساسی جهت پیاده سازی مدیریت سبز در سازمان ها 1403/04/03 23:37:38

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات مدیریت و کارآفرینی

بررسی تاثیر فناوری الکترونیک مبتنی بر بهبود منابع انسانی ( مطالعه موردی مدیریت الکترونیکی) 1403/04/03 23:34:14

نویسندگان : عبدالقادر باوردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1403 محل پذیرش : فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات مدیریت و کارآفرینی