نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بازشناسی وضعیت کودکان کار در خیابان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از آن در خانواده 1402/08/11 09:23:41

نویسندگان : امیر تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی حقوق،علوم سیاسی،سیاست اسلامی و فقه اسلامی

بررسی ایجاد توازن در رابطه ی چین با ایران ازیک سو وکشورهای عربی خلیج فارس ازطرف دیگر 1402/08/10 14:57:40

نویسندگان : دکتر مجید نوروزی خولکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، حقوق و حوزه های دینی و مذهبی با رویکرد نگاهی به آینده

بازاندیشی در اندیشه سیاسی فلاسفه ایران؛ اندیشه سیاسی ایرانشهری 1402/08/08 22:09:32

نویسندگان : دکتر مجید نوروزی خولکی مهدی آقابراری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه مطالعات منافع ملی،

A review of the sustainability indicators’ application in vehicle routing problem 1402/08/08 10:09:20

نویسندگان : Mohammad Taghipour
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2023 محل پذیرش : Academic Publishing Pte. Ltd

نانو در کامپیوترهای کوانتومی 1402/08/07 20:56:00

نویسندگان : عفیفه فریدونی قلعه فاطمه کریمی دردشتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین کنگره بین‌المللی علوم مهندسی 2017

ضرورت آموزش سواد دیجیتال به نوجوانان 1402/08/07 20:49:28

نویسندگان : فاطمه کریمی دردشتی بهناز کوشا
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری

افزایش توان خروجی توربین گازی سیکل ترکیبی توسط سیستم سرمایش هوای ورودی نوع چیلر تحت دمای بالای هوای محیط 1402/08/06 23:56:45

نویسندگان : مزدک نصوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

بررسی تکنیک‌های معطوف به خشونت علیه زنان در نافرمانی مدنی در شبکه‌های اجتماعی 1402/08/06 21:14:16

نویسندگان : فاطمه کریمی دردشتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش

نگاه نو به رهبري و مديريت آموزشی 1402/08/06 19:57:49

نویسندگان : فرشید رستم زاده زهرا محمدوند صبا اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : فصلنامه تحقيقات راهبردي در تعليم و آموزش و پرورش

بازشناسی کودک آزاری و تدابیر پیشگیرانه و آسیب های اجتماعی ناشی از آن 1402/08/06 12:03:25

نویسندگان : امیر تقی زاده جمیله ممدوح اکابر
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

واکاوی تأثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی (نمونه پژوهی: دانش آموزان ابتدایی شهرستان نکا) 1402/08/05 22:19:20

نویسندگان : حمید سلیمانی سوچلمایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن 2

اثر سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني بر مديريت زنجيره تامين 1402/08/04 19:07:22

نویسندگان : سید کامران یگانگی سپیده صفرخانی ایرج موفق
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوفصلنامه علمی – تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

بررسی مشروعیت سیاسی از منظر حکومت ها 1402/08/03 18:59:55

نویسندگان : دکتر مجید نوروزی خولکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری

کالبدشکافی منافع ملی در چارچوب گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1402/08/03 18:43:25

نویسندگان : مسعود مطلبی دکتر مجید نوروزی خولکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه مطالعات منافع ملی،

بررسی تحولات سیاسی در تقابل دو کشور مسلمان ایران و عربستان 1402/08/03 16:08:19

نویسندگان : دکتر مجید نوروزی خولکی محمدبشیری اذر
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : نشریه مطالعات منافع ملی،

کالبد شکافی فمینیسم سایبر 1402/08/03 16:03:09

نویسندگان : دکتر مجید نوروزی خولکی فحتعلی همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه مطالعات منافع ملی،

نقشNgo ها (سازمان های مردم نهاد) در حقوق بین الملل 1402/08/03 15:26:18

نویسندگان : حسن شمسینی غیاثوند0نویسنده مسول) دکتر مجید نوروزی خولکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : نشریه پژوهش های سیاسی و بین المللی

تعامل سنت و مشروعیت سیاسی با نهاد حکومت در ایران 1402/08/03 14:46:28

نویسندگان : دکتر مجید نوروزی خولکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : جامعه شناسی سیاسی ایران

بررسی جنگ رسانه ای غرب برعلیه اسلام 1402/08/03 14:22:01

نویسندگان : دکتر مجید نوروزی خولکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1401 محل پذیرش : دومین کنفرانس علوم انسانی.حقوق .مطالعات اجتماعی وروانشناسی