نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

اهمیت تغذیه با ابزیان از منظر طب سنتی اسلامی و پزشگی جدید 1402/07/26 10:46:33

نویسندگان : مهدی کرمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا ع

بررسی اثر اشعه یونیزاسیون و تابش مادون قرمز بر میکروارگانیسم های مواد غذایی 1402/07/26 01:39:10

نویسندگان : مهدی کرمانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : چهارمین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

بررسی انواع سوبستراهای مناسب برای رشد و فعالیت میکروارگانیسم های پروبیوتیک 1402/07/26 00:51:04

نویسندگان : مهدی کرمانی مرضیه شمسی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت و فن آوریهای نوین در مدیریت بحران 1402/07/25 20:00:35

نویسندگان : سید کامران یگانگی سهیلا خانمحمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1402 محل پذیرش : نشریه علمی مدیریت بحران و وضعیتهای اضطراری

The Impact of Management Style Design with Process Transformation Approach to Resource Planning in Organizations 1402/07/25 18:45:37

نویسندگان : بهرام روحانی فروغ اسدی علیرضا اخوان علاف
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

بررسی سیره طبی معصومین ع و مقایسه ی ان با دستاوردهای جدید 1402/07/25 12:18:41

نویسندگان : مهدی کرمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین همایش ملی گیاهان دارویی ،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

بررسی تأثیر برندسازی از طریق حواس بویایی و شنوایی بر خرید مجدد مشتریان 1402/07/24 20:51:48

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران

مبانی بازاریابی بین‌المللی 1402/07/24 20:18:27

نویسندگان : علیرضا اخوان علاف محمد شهبازی بهرام روحانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

مدیریت دانش: مفاهیم، مبانی و کاربردها 1402/07/24 20:06:46

نویسندگان : علیرضا اخوان علاف محمد شهبازی بهرام روحانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

مقدمه‌ای بر مدل تعالی سازمانی EFQM 1402/07/24 19:52:08

نویسندگان : علیرضا اخوان علاف محمد شهبازی بهرام روحانی محمد ناصری
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

تعامل صنعت و دانشگاه در راستای نیل به توسعه پایدار 1402/07/24 18:40:11

نویسندگان : علیرضا اخوان علاف علی مختاری بهرام روحانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

بهره‌وری پایدار در دانشگاه‌ها و نقش آن در ایجاد پدیده‌ی کارآفرینی اجتماعی 1402/07/24 18:33:18

نویسندگان : بهرام روحانی علیرضا اخوان علاف علی مختاری
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

تاثیر سنجی مدیریت تولید شبکه ای بر فضای اقتصادی حاکم بر صنایع تولیدی با تاکید بر مدل MICK-4FI 1402/07/23 20:00:45

نویسندگان : بهرام روحانی علیرضا اخوان علاف فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

بررسی رابطه ی شخصیت روانی مدیران سطوح عملیاتی و استرس شغلی کارمندان با تأمل در مدل SCARF 1402/07/23 19:54:18

نویسندگان : بهرام روحانی علیرضا اخوان علاف فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

بررسی رابطه ی برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني و اهداف استراتژيك سازمان ها با تمرکز بر بخش خصوصی 1402/07/23 19:47:17

نویسندگان : بهرام روحانی علیرضا اخوان علاف فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

بررسی تأثیر جشن ها و کارناوال های تبلیغاتی بر رفتار رای دهندگان در انتخابات 1402/07/23 19:38:15

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران

بررسی تأثیر تبلیغات محیطی و میدانی بر رفتار رأی دهندگان در انتخابات 1402/07/23 19:30:37

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

بررسی تأثیر پایگاه های تبلیغاتی مجازی بر رفتار رای دهندگان در انتخابات 1402/07/23 19:23:06

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

بررسی تأثیر ستادهای تبلیغاتی ثابت و سیار، بر رفتار رأی دهندگان در انتخابات 1402/07/23 19:14:57

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

تاثیر سنجی استقرار الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع پیشرفته در آمادگی سازمانها برای ایجاد تحول 1402/07/23 19:00:23

نویسندگان : بهرام روحانی فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز