نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی رابطه ی توسعه گردشگری، رشد اشتغال و کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی 1402/08/12 19:37:30

نویسندگان : طاهره فتح الله زاده رقیه شریفی چابکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

بررسی تأثیر برندسازی از طریق حواس بویایی و شنوایی بر خرید مجدد مشتریان 1402/07/24 20:51:48

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران

مبانی بازاریابی بین‌المللی 1402/07/24 20:18:27

نویسندگان : علیرضا اخوان علاف محمد شهبازی بهرام روحانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

مدیریت دانش: مفاهیم، مبانی و کاربردها 1402/07/24 20:06:46

نویسندگان : علیرضا اخوان علاف محمد شهبازی بهرام روحانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

مقدمه‌ای بر مدل تعالی سازمانی EFQM 1402/07/24 19:52:08

نویسندگان : علیرضا اخوان علاف محمد شهبازی بهرام روحانی محمد ناصری
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

تعامل صنعت و دانشگاه در راستای نیل به توسعه پایدار 1402/07/24 18:40:11

نویسندگان : علیرضا اخوان علاف علی مختاری بهرام روحانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

بهره‌وری پایدار در دانشگاه‌ها و نقش آن در ایجاد پدیده‌ی کارآفرینی اجتماعی 1402/07/24 18:33:18

نویسندگان : بهرام روحانی علیرضا اخوان علاف علی مختاری
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

تاثیر سنجی مدیریت تولید شبکه ای بر فضای اقتصادی حاکم بر صنایع تولیدی با تاکید بر مدل MICK-4FI 1402/07/23 20:00:45

نویسندگان : بهرام روحانی علیرضا اخوان علاف فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

بررسی رابطه ی شخصیت روانی مدیران سطوح عملیاتی و استرس شغلی کارمندان با تأمل در مدل SCARF 1402/07/23 19:54:18

نویسندگان : بهرام روحانی علیرضا اخوان علاف فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

بررسی رابطه ی برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني و اهداف استراتژيك سازمان ها با تمرکز بر بخش خصوصی 1402/07/23 19:47:17

نویسندگان : بهرام روحانی علیرضا اخوان علاف فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

بررسی تأثیر جشن ها و کارناوال های تبلیغاتی بر رفتار رای دهندگان در انتخابات 1402/07/23 19:38:15

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران

بررسی تأثیر تبلیغات محیطی و میدانی بر رفتار رأی دهندگان در انتخابات 1402/07/23 19:30:37

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

بررسی تأثیر پایگاه های تبلیغاتی مجازی بر رفتار رای دهندگان در انتخابات 1402/07/23 19:23:06

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

بررسی تأثیر ستادهای تبلیغاتی ثابت و سیار، بر رفتار رأی دهندگان در انتخابات 1402/07/23 19:14:57

نویسندگان : بهرام روحانی حسن دانایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

تاثیر سنجی استقرار الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع پیشرفته در آمادگی سازمانها برای ایجاد تحول 1402/07/23 19:00:23

نویسندگان : بهرام روحانی فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

بررسی رابطه ی حاکمیت سازمانی و مسئولیت اجتماعی کارکنان سازمان های دولتی در میزان پاسخدهی به مردم 1402/07/23 18:53:50

نویسندگان : بهرام روحانی فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم های مبتنی بر مدیریت اخلاق بر سلامت اداری کارکنان در سازمان ها 1402/07/23 18:47:27

نویسندگان : بهرام روحانی فروغ اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

بررسی تاثیر طراحی سبک مدیریت با رویکرد تحول بر روند برنامه ریزی منابع در سازمانها 1402/07/23 18:14:03

نویسندگان : بهرام روحانی فروغ اسدی علیرضا اخوان علاف
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

مروری بر کاربرد برخی مغذی کننده ها و بیوپلیمرهای غلات و شبه غلات در فرمولاسیون ارد،نان و محصولات فراسودمند 1402/07/18 21:23:48

نویسندگان : مهدی کرمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : نخستین کنفرانس علوم و صنایع غلات ،نان و فراورده های آردی

نکاتی در مورد مصرف روغن ها 1402/07/15 23:57:00

نویسندگان : مهدی کرمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله گویه ی استان قم