نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

نگرشی به ادله لبی حجیت خبر واحد 1401/06/26 19:09:39

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی

مقایسه حقوق فکری در فقه امامیه و حقوق داخلی 1401/06/24 11:55:34

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه اندیشمندان حقوق، پیاپی 10 (پاییز 1395)

حقوق فکری در آیینه فقه و حقوق 1401/06/24 11:52:40

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : تحقیقات جدید در علوم انسانی پاییز 1395، دوره سوم - شماره 11 (‎13 صفحه - از 47 تا 59 )

تغییر جنسیت و تشبه به جنس مخالف 1401/06/24 11:48:28

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اندیشمندان حقوق زمستان 1395 - شماره 11 (‎14 صفحه - از 31 تا 44 )

واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل» 1401/06/22 08:41:12

نویسندگان : حمید سلیمانی عباسعلی سلطانی مریم صفایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان 1395 شماره 34

روابط تجاری ایران و ژاپن در دوره رضاشاه 1401/04/28 02:04:30

نویسندگان : حسن شکرزاده حسین آیادیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان

شیوه‌های مدیریت دانش در راه رسیده به عملکرد نوآوری 1401/01/18 16:40:55

نویسندگان : سید صمد حسینی یونس جبارزاده یونس نیکخواه
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولین همایش مجازی مدیریت و کسب‌وکار

نقد و بررسی درون دینی مدعای رؤیایی بودن زبان قرآن کریم 1400/12/13 21:46:55

نویسندگان : علی غضنفری ریحانه پورخلیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات قرآنی

بررسی اقتصاد با کلیشه ای از تولید ملی 1400/12/06 17:15:20

نویسندگان : کبری رحیمی سعدالله رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 7 ، پاییز 1395 ، ص 335

مطالعه جامعه شناختی شاخص های احساس بهزیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد 1400/12/04 11:27:11

نویسندگان : محمد حسن شربتیان پویا طوافی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

تحلیل احساس امنیت گردشگران با تأکید بر برنامه ریزی شهری(مطالعه موردی زائران در کلانشهر مشهد 1400/12/04 11:21:45

نویسندگان : محمد حسن شربتیان پویا طوافی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : نگرش های نو در جغرافیای انسانی

Investigation of the magnetic properties of CoNi and CoNiFe nanowires. 1400/11/23 17:34:15

نویسندگان : فرزانه نوری دکتر عبدالعلی رمضانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : 2016

بررسی ورود واژههاي علمی و آموزشی فارسی به زبان تالشی 1400/11/22 10:30:08

نویسندگان : کیومرث خانبابازاده محرم رضایتی کیشه خاله
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : نخستین همایش بین المللی زبانها و گویش های ایرانی کرانه جنوبی دریای خزر

توسعه پایدار خوشه های صنعتی شبکه های دانش و فناوری 1400/10/09 08:11:53

نویسندگان : امیر عزیزی سید کامران یگانگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی

جام جان جانان( مروری برکتاب زایش دوباره ) 1400/09/30 13:27:00

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : کنگره زبان و ادبیات، مطالعات ادبیان و عرفان

ریزه قصیده ای از دیوان خواجوی کرمانی در وصف پیامبر(ص) 1400/09/30 13:20:47

نویسندگان : سعدالله رحیمی کبری رحیمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : کنره بین المللی زبان و ادبیات

درنگی بر مضامین پایداری در شعر سلمان هراتی 1400/05/06 18:17:47

نویسندگان : مسعود باوان پوری نرگس لرستانی حدیثه متولی منصوره تفرشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : همایش ملی ادبیات غنایی

بررسی تاثیرپذیری مولوی از قرآن کریم مطالعه موردپژوهانه: دفتر دوم مثنوی 1400/04/15 09:33:05

نویسندگان : نرگس لرستانی مسعود باوان پوری حدیثه متولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : کنگره بین المللی زبان و ادبیات